Rozpoczęły się matury

Sesja główna egzaminu maturalnego potrwa w tym roku od 8 do 29 czerwca. Dyrektor Zespołu Szkół Licealnych w Morągu Jan Horbacz mówi, że placówka którą kieruje jest przygotowana do matury.

Zgodnie z ogłoszonym terminarzem część pisemna rozpocznie się 8 czerwca, natomiast część ustna będzie trwała od 15 do 29 czerwca (oprócz 21 i 28 czerwca), z zastrzeżeniem że część ustna jest przeprowadzana wyłącznie dla zdających, którzy muszą przedstawić wynik uzyskany z egzaminu w części ustnej w postępowaniu rekrutacyjnym na uczelnię zagraniczną

Do przeprowadzenia egzaminu maturalnego w czerwcu 2020 r. (w terminie głównym) Centralna Komisja Egzaminacyjna we współpracy z okręgowymi komisjami egzaminacyjnymi przygotowała 388 różnego rodzaju arkuszy oraz 78 różnego rodzaju płyt (do egzaminów z języków obcych nowożytnych, informatyki i historii muzyki), w tym w formach dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

Prace maturzystów zostaną sprawdzone przez egzaminatorów. Świadectwa zostaną przesłane do szkół przez okręgowe komisje egzaminacyjne do 11 sierpnia br. Tego samego dnia (11 sierpnia) ogłoszone zostaną również ogólnopolskie wyniki tegorocznego egzaminu maturalnego.

Każdego dnia będą przeprowadzane dwie sesje egzaminacyjne: pierwsza o godz. 9:00, druga – o 14:00.

Arkusze egzaminacyjne wykorzystane na tegorocznym egzaminie maturalnym będą zamieszczane na stronie internetowej Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i okręgowych komisji egzaminacyjnych zgodnie z następującym harmonogramem:

w przypadku egzaminów, które rozpoczynają się o godz. 9:00 – tego samego dnia około godz. 14:00

w przypadku egzaminów, które rozpoczynają się o godz. 14:00 – tego samego dnia około godz. 19:00.

ARKUSZE EGZAMINACYJNE – MATURA 2020

Formuła do 2014 „stara matura” Formuła od 2015 „nowa matura”
Język polski
MPO-P1_1P-202 poziom podstawowy – arkusz + zasady oceniania MPO-P1_1P-202 poziom podstawowy – arkusz + zasady oceniania
MPO-P1_7P-202 poziom podstawowy – arkusz dla osób niesłyszących + zasady oceniania

(red./fot. dw)