Rozstrzygnięcia I Otwartego Konkursu Ofert

Burmistrz Morąg rozstrzygnął  I Otwarty Konkurs Ofert na wykonanie zadań publicznych Gminy Morąg przez organizacje pozarządowe w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2019 rok.

–  W ramach I Otwartego Konkursu Ofert na wykonanie zadań publicznych Gminy Morąg przez organizacje pozarządowe w 2019r. złożono łącznie 8 ofert. Do wsparcia wybrałem wszystkie oferty – mówi Tadeusz Sobierajski, Burmistrz Morąga.

Lista organizacji, które otrzymały wsparcie:

(red.)