AktualnościHALO MORĄGWieści z ratusza

Rozstrzygnięcie I Otwartego Konkursu Ofert 2020

Burmistrz Morąga rozstrzygnął I Otwarty Konkurs Ofert na wykonanie zadań publicznych Gminy Morąg przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2020.

Na podstawie ustawy o samorządzie gminnym  oraz ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w związku z Uchwałą Rady Miejskiej w Morągu z dnia 29 listopada 2019 r. w sprawie rocznego programu współpracy Gminy Morąg z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020, w ramach I Otwartego Konkursu Ofert na wykonanie zadań publicznych Gminy Morąg przez organizacje pozarządowe w 2020 r. dla działań: 2.1., 3.1., 4.1.,4.2.,5.1.,6.2.,7.1.,7.2.,7.3., złożono łącznie 33 oferty. Do wsparcia Burmistrz Morąga wybrał 28 ofert.

Wykaz ofert wraz z wysokością przyznanych środków publicznych i nazwą oferenta:

rozstrzygnięcie konkursu – wyniki

(red./UM Morąg)

error: Nie kopiuj!!!