AktualnościHALO MORĄGWieści z ratusza

Rozstrzygnięcie II Otwartego Konkursu Ofert 2020

Burmistrz Morąga rozstrzygnął II Otwarty Konkurs Ofert na wykonanie zadań publicznych Gminy Morąg przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2020.

– Na podstawie ustawy o samorządzie gminnym oraz ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w związku z Uchwałą Nr XII/194/19 Rady Miejskiej w Morągu z dnia 29 listopada 2019 r. w sprawie rocznego programu współpracy Gminy Morąg z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020, stwierdzam, że w ramach II Otwartego Konkursu Ofert na wykonanie zadań publicznych Gminy Morąg przez organizacje pozarządowe w 2020 r. dla działań: 1.1., 1.2., 1.3.„2.1.,6.1.,6.3. złożono łącznie 10 ofert. Do wsparcia wybrałem 8 ofert – mówi Tadeusz Sobierajski, Burmistrz Morąga.

(UM Morąg)

error: Nie kopiuj!!!