Rozstrzygnięcie III Otwartego Konkursu Ofert 2019

Burmistrz Morąga rozstrzygnął III Otwarty Konkurs Ofert na wykonanie zadań publicznych Gminy Morąg przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2019.

– W ramach III Otwartego Konkursu Ofert na wykonanie zadań publicznych Gminy Morąg przez organizacje pozarządowe w 2019 r. PRIORYTET 8. – „ Dofinansowanie wkładu własnego finansowego organizacji pozarządowych działających na terenie Gminy Morąg w zakresie projektów współfinansowanych ze środków zewnętrznych” złożono łącznie 1 ofertę. Do wsparcia wybrałem 1 ofertę – informuje Tadeusz Sobierajski, Burmistrz Morąga.

8060_rozstrzygniecie

(red.)