Warmia i Mazury

Rozstrzygnięcie kolejnego etapu Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

361 287 014,76 zł dla woj. warmińsko-mazurskiego z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. W tym 138 087 301,76 zł w ramach części wnioskowej.

W sumie Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych wypłaci jednostkom samorządu terytorialnego 12 mld złotych:

6 mld (środki trafiły latem do wszystkich gmin i powiatów w Polsce)

6 mld (środki przydzielane w ramach konkursu), w tym:

4,35 mld (nabór właśnie rozstrzygnięty)

1,65 mld (nabór ruszy wkrótce)

Rząd przekazał dodatkowo 250 mln zł z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 dla gmin, na których funkcjonowały PGR-y.

4,35 mld na inwestycje lokalne w gminach, powiatach i województwach

Podczas letniej odsłony programu środki przydzielano regionom algorytmicznie. Wówczas wszystkie gminy i powiaty w Polsce otrzymały rządowe wsparcie. W ramach kolejnej odsłony Rządowego Funduszu Inwestycji jednostki samorządu terytorialnego mogły wnioskować o środki na konkretne zadanie.

Podczas oceny wniosków brano pod uwagę takie kryteria jak kompleksowość planowanych inwestycji, ograniczenie emisyjności i ingerencji w środowisko, uwzględnienie zasad zrównoważonego rozwoju, pomoc osobom niepełnosprawnym, liczba osób, które skorzystają z inwestycji, wpływ inwestycji na zapobieganie klęskom żywiołowym, koszt w stosunku do planowanych dochodów samorządu.

Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych – impuls inwestycyjny dla samorządów w czasie pandemii

Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych to program bezzwrotnego wsparcia dla samorządów, których przychody zostały uszczuplone przez pandemię. Pieniądze pochodzą z funduszu COVID-19. To ogromny impuls inwestycyjny dla regionów.

Gminy, powiaty i województwa w całej Polsce otrzymały już 6 mld zł w ramach pierwszego etapu programu. Dzięki temu samorządy mogły rozpocząć realizację ważnych inwestycji, m.in.  budowę i renowację dróg, modernizację i doposażenie szpitali oraz przychodni czy remonty szkół. Do wszystkich samorządów z województwa warmińsko-mazurskiego trafiło wówczas 223 199 713 zł.

Drugi etap konkursu to kolejne 6 mld złotych na inwestycje ważne dla mieszkańców. To droga zrównoważonego rozwoju, który w równym stopniu wspiera zarówno duże miasta, jak i najmniejsze miejscowości. Z województwa warmińsko-mazurskiego pozytywnie rozpatrzono 91 wniosków na łączną kwotę 138 087 301,76 zł.

Szczegółowa lista inwestycji poniżej.

RFIL​_warmińsko-mazurskie
RFIL​_warmińsko-mazurskie.pdf 0.74MB

(UW Olsztyn)

error: Nie kopiuj!!!