Warmia i Mazury

Rozszerzenie Pomocy Żywnościowej

Pomoc żywnościowa dla osób, które zostały objęte kwarantanną będzie dostarczana do nich bezpośrednio.

Nowe procedury dostarczania żywności dla potrzebujących objętych kwarantanną są następujące:

Sanepid podaje informacje do lokalnego Ośrodka Pomocy Społecznej o osobie objętej kwarantanną;

Ośrodek Pomocy Społecznej weryfikuje czy dana osoba wymaga pomocy żywnościowej;

MRPiPS dostarcza OPS wykaz organizacji deklarujących pomoc żywnościową;

MRPiPS dostarcza OPS wykaz jednostek OSP,WOT lub POLICJI;

OPS składa zapotrzebowanie do jednej ze wskazanych przez MRPiPS organizacji zapotrzebowanie na konkretne produkty;

OPS kontaktuje się z miejscową jednostką OSP,WOT lub POLICJI skąd odebrać żywność i w jakie miejsce należy ją dostarczyć.

Pomoc żywnościową zadeklarowały:

– Federacja Polskich Banków Żywności

– Polski Komitet Pomocy Społecznej

– Polski Czerwony Krzyż

– Caritas

– Stowarzyszenie Odra-Niemen

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 realizowany w Polsce w ramach  środków Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (85%) i środków krajowych (15%) obejmuje zakup oraz dystrybucję żywności wśród osób najbardziej potrzebujących, a także działania towarzyszące. Koordynatorem tego Programu jest Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa.

Europejski Fundusz Pomocy Najbardziej Potrzebującym ustanowiony został rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 223/2014 z dnia 11 marca 2014 r.

(MRiRW)

error: Nie kopiuj!!!