Rozwój kapitału ludzkiego i społecznego

Otwarte spotkanie konsultacyjne dotyczące „Strategii polityki społecznej województwa warmińsko-mazurskiego na lata 2021-2030” odbędzie się 16 czerwca 2021 roku w formule online.

Jest to kluczowy dokument programowy służący realizacji regionalnej polityki społecznej i podniesieniu poziomu życia mieszkańców Warmii i Mazur.

W sposób kompleksowy i długofalowy określa ona cele strategiczne, operacyjne oraz kierunki niezbędnych do podjęcia działań.

Strategia jest odpowiedzią na zdiagnozowane potrzeby i ma służyć rozwojowi kapitału ludzkiego i społecznego województwa.

Spotkanie konsultacyjne organizuje Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie.

Początek o godz. 10.

Zostanie ono przeprowadzone w formie zdalnej, na platformie Webex pod linkiem: https://umwwm.webex.com/umwwm/j.php?MTID=m1e13fbc62a4b04380fac51be2f03833f

Dołączenie przy użyciu numeru spotkania:
Numer spotkania (kod dostępu): 175 880 1171
Hasło spotkania: sZipZHpD363
Dołączenie przez telefon:
Używaj tylko VoIP
Dołączenie z poziomu systemu wideo lub aplikacji:
Wybierz numer 1758801171@umwwm.webex.com ;
Możesz również wybrać 62.109.219.4 i wprowadzić numer spotkania.

Osoba do kontaktu:
Anna Saracen-Wójcik
Tel. (89) 521 95 11
e-mail: a.saracen@warmia.mazury.pl

Do pobrania:
– Projekt strategii do konsultacji
(wwim)