Warmia i Mazury

Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego – spotkania informacyjne

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Olsztynie zaprasza na bezpłatne spotkania informacyjne dla potencjalnych beneficjentów konkursów RPWM.02.04.01-IZ.00-28-001/20 oraz RPWM.02.04.01-IZ.00-28-002/20 z poddziałania 2.4.1. Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego – projekty konkursowe.

Dofinansowanie mogą otrzymać projekty realizujące dwa typy projektów:
1 typ projektów: Programy współpracy szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe z otoczeniem społeczno-gospodarczym(pracodawcami/organizacjami pracodawców, przedsiębiorcami/organizacjami przedsiębiorców, instytucjami rynku pracy, szkołami wyższymi).
4 typ projektów: Kształtowanie u uczniów i słuchaczy szkół prowadzących kształcenie zawodowe kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy.
Wsparcie w ramach 4 typu projektów może być realizowane wyłącznie jako uzupełnienie działań przewidzianych w 1 typie.

Terminy spotkań: 2 września 2020 r. w godzinach 10:00 – 13:15
3 września 2020 r. w godzinach 10:00 – 13:15
Miejsce spotkań: Olsztyn, Villa Pallas, ul. Żołnierska 4

Warunkiem uczestnictwa w spotkaniach jest:
1. przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego na adres gpiolsztyn@warmia.mazury.pl do 31 sierpnia 2020 r. do godziny 13:00
2. potwierdzenie mailowe zakwalifikowania się na spotkanie przesłane przez organizatorów spotkania (potwierdzenia wysyłane będą po zakończeniu rekrutacji).

Liczba miejsc ograniczona – decyduje kolejność zgłoszeń.

W przypadku osób z niepełnosprawnościami prosimy o poinformowanie organizatora o swoich potrzebach. Umożliwi to przygotowanie odpowiedniej pomocy oraz sprawną obsługę spotkania.

Zgłoś nieobecność
Udział w spotkaniu jest bezpłatny, jednak ponosimy koszty jego organizacji, nawet za zgłoszone a niewykorzystane miejsca. Dlatego prosimy o poinformowanie o nieobecności na spotkaniu, pomimo wcześniejszej rejestracji i potwierdzenia uczestnictwa. Ta zasada przyczyni się do wydatkowania środków publicznych w sposób celowy i oszczędny.

Więcej informacji
Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Olsztynie: tel. 89 512 54 82/83/85/86, e-mail: gpiolsztyn@warmia.mazury.pl

Pliki do pobrania
Agenda spotkania 2 września 2020
Formularz zgłoszeniowy 2 września 2020
Agenda spotkania 3 września 2020
Formularz zgłoszeniowy 3 września 2020

(wwim)

error: Nie kopiuj!!!