Rozwój start-upów w Polsce Wschodniej

Platformy startowe dla nowych pomysłów działają w dziewięciu miastach i są skierowane do różnych branż. Można w nich uzyskać ekspercką pomoc na rozwinięcie modelu biznesowego.

Usługi specjalistyczne dotyczą specyficznych potrzeb technologicznych i biznesowych poszczególnych startupów. Nie są ograniczone zamkniętym katalogiem, w związku z czym startup ma szansę otrzymać szyte na miarę usługi. W wyniku tego procesu powstać powinien prototyp i model biznesowy przedsięwzięcia.

Platformy startowe oferują pakiet usług, w których skład wchodzą: pomoc w stworzeniu fundamentów biznesowych przedsięwzięcia, specjalistyczne usługi indywidualnie dopasowane do pomysłu, warsztaty i szkolenia z zakresu wystąpień publicznych oraz prezentacji swojego projektu, mentoring, obsługa księgowa, podatkowa i prawna, pomoc w stworzeniu elementów identyfikacji korporacyjnej oraz zapewnienie powierzchni biurowej do rozwoju startupu.

Inkubacja to intensywna praca nad rozwojem firmy. Pierwszym krokiem jest przeprowadzanie wywiadu przez menedżera inkubacji z przedstawicielami startupu, w czasie którego diagnozowane są najważniejsze jego potrzeby. W odpowiedzi na nie są przyporządkowywani odpowiedni eksperci i usługi (w tym specjalistyczne), dopasowane do specyfiki startupu i branży. Dzięki temu program inkubacji jest indywidualnie dobrany do potrzeb każdego pomysłu. (jest w innym miejscu)

W wybranej platformy menadżer inkubacji przygotuje szczegółowy plan inkubacji konkretnego pomysłu. Po jego realizacji i uzyskaniu pozytywnej rekomendacji można starać się o 800 tys. złotych na rozwój swojego biznesu w ramach konkursu.

Oceniane będą: innowacyjność koncepcji – do inkubacji zakwalifikować się mogą jedynie innowacje produktowe, przewagi konkurencyjne – koncepcja powinna charakteryzować się zidentyfikowanymi przewagami w stosunku do istniejących produktów, potencjał biznesowy, kwalifikacje zespołu, który ma rozwijać produkt.

Dofinansowanie mogą otrzymać pomysłodawcy z województw: lubelskiego, podkarpackiego, podlaskiego, świętokrzyskiego i warmińsko-mazurskiego.

WIĘCEJ INFORMACJI

(wwim)