Ruch turystyczny w regionie w 2019 roku

Zrównoważony i kompleksowy rozwój turystyki w regionie to zadanie istotne ze względu na aspekt ekonomiczny, a także na wykreowanie atrakcyjnej i dobrze kojarzonej marki regionu.

Województwo warmińsko-mazurskie w 2019 roku, podobnie jak w roku poprzednim, według faz cyklu Butlera znajdowało się w fazie rozwoju.

Zgodnie z zaproponowanymi cechami w modelu Butlera województwo charakteryzowało się:
– liczbą turystów porównywalną z liczbą mieszkańców (liczba korzystających z noclegów według danych GUS wyniosła 1.377.450 osób, przy liczbie mieszkańców 1.422.737 osób, należy jednak pamiętać o turystach nocujących na jachtach i w tzw. „drugich domach”),
– większym odsetkiem turystów indywidualnych, którzy mają duży kontakt ze społecznością lokalną,
– pojawieniem się dużych, zewnętrznych inwestorów, szczególnie z branży hotelarskiej,
– planowaniem i zagospodarowaniem terenów, usług oraz produktów turystycznych na szczeblu regionalnym,
– dużą liczbą atrakcji przygotowanych dla turystów, a wytworzonych przez człowieka.

Zobacz informację o ruchu turystycznym w województwie warmińsko-mazurskim w 2019 roku

(wwim)