Rusza edycja 2019/2020 akcji Masz Głos!

Fundacja im. Stefana Batorego rusza z nową edycją ogólnopolskiej akcji Masz Głos, która od 2006 roku wspiera budowanie dialogu i współpracy pomiędzy społecznością lokalną a władzami samorządowymi. Do akcji mogą włączyć się organizacje pozarządowe, grupy nieformalne, a także instytucje publiczne. Zgłoszenia są przyjmowane do końca września.

Akcja Masz Głos jest otwarta na różnego rodzaju grupy, które chcą działać na rzecz pozytywnych zmian w swoim najbliższym otoczeniu – niezależnie od tego, czy jest nim mała wieś, czy duże miasto. Uczestnikami i uczestniczkami akcji mogą być organizacje pozarządowe, grupy nieformalne, a także instytucje publiczne (np. szkoły, biblioteki, ośrodki kultury itp.) – z zaznaczeniem, że warunkiem uczestniczenia dla tych ostatnich jest to, że podejmowane przez nie w ramach akcji działania muszą wykraczać poza te instytucje. W akcji biorą zatem udział różne stowarzyszenia, fundacje, grupy sąsiedzkie, młodzieżowe rady gmin i rady seniorów, sołectwa, rady osiedli, lokalne gazety i portale informacyjne, domy kultury, szkoły, biblioteki itd.

Udział w akcji jest bezpłatny.

Uczestnicy i uczestniczki planują i realizują działania, wykorzystując możliwe formy dialogu pomiędzy lokalną społecznością a władzami samorządowymi, aby doprowadzić do określonej zmiany w swoim otoczeniu, która poprawi życie mieszkanek i mieszkańców i/lub wzmocni w nich poczucie możliwości wpływania na decyzje dotyczące ich miejscowości.

Kluczowe w akcji Masz Głos jest wsparcie ze strony doświadczonych koordynatorów i koordynatorek oraz ekspertek i ekspertów, którzy pomagają w planowaniu i realizacji działań. Ponadto uczestnicy i uczestniczki mają dostęp do materiałów edukacyjnych i promocyjnych, mogą brać udział w szkoleniach, poznawać i wymieniać doświadczenia między sobą, a także otrzymać mikrogrant na swoje działania.

W rozpoczynającej się edycji Masz Głos, organizatorzy akcji przygotowali szereg materiałów i narzędzi, które pomogą uczestnikom w zaplanowaniu własnych działań. Są to m.in. materiały informacyjno-edukacyjne, specjalny katalog przykładowych pomysłów, którymi można zainspirować się, jak również szkolenia wojewódzkie i webinaria.

Chcesz dowiedzieć się więcej o akcji Masz Głos? Kliknij TUTAJ

Załączone pliki:

Masz_Glos_plakat_a2.pdf

(rowop)