Ruszają konsultacje projektu strategii rozwoju województwa

Ruszają konsultacje projektu strategii rozwoju województwa „Warmińsko-Mazurskie 2030. Strategia rozwoju społeczno-gospodarczego”.

Prace nad strategią prowadzone są z dużą intensywnością. Gotowe są już założenia jej aktualizacji, przeprowadzono diagnozę strategiczną województwa, zidentyfikowano jego mocne i słabe strony oraz skonfrontowano je z aktualnymi i przyszłymi szansami i zagrożeniami.

To efekt wspólnej pracy i dyskusji Rady Programowej, Forum Partnerskiego i Zespołu zadaniowego ds. planowania strategicznego, a także wielu spotkań, m.in. z  Wojewódzką Radą Dialogu Społecznego Województwa Warmińsko-Mazurskiego, Forum Turystyki Województwa Warmińsko-Mazurskiego, Komisją Strategii Rozwoju Sejmiku Województwa oraz ze starostami z regionu.

Wyniki prac zostały zaprezentowane radnym Sejmiku w połowie maja. Teraz przyszedł czas na konsultacje społeczne, które od  13 czerwca będą prowadzone w tych powiatach, które zadeklarowały chęć współpracy.

Konsultacje potrwają do 16 lipca 2019 roku, a uwagi i opinie można składać na formularzu konsultacji społecznych dostępnym w elektronicznej wersji na stronie, dedykowanej Strategii –https://strategia2030.warmia.mazury.pl

Terminy, miejsca i program spotkań konsultacyjnych, których tematem będzie dyskusja o projektowanych zmianach w strategii rozwoju społeczno-gospodarczego województwa warmińsko-mazurskiego:

– Olsztyn – 12.06.2019 r. godz. 11:00 Hotel Przystań, ul. Żeglarska 4, sala Club – konferencja inauguracyjna
– Ełk – 13.06.2019 r. godz. 10:00 Park Naukowo-Technologiczny, ul. Podmiejska 5
– Pisz – 13.06.2019 r. godz. 14:00 Starostwo Powiatowe, sala konferencyjna (II p. nr 50),
– Mrągowo – 14.06.2019 r. godz. 10:00 Starostwo Powiatowe, ul. Królewiecka 60A, sala konferencyjna (sala nr 1)
– Kętrzyn – 14.06.2019 r. godz. 14:00 Starostwo Powiatowe w Kętrzynie, Plac Grunwaldzki 1, Sala Kominkowa nr 47
– Konsultacje z Forum Organizacji Pozarządowych – 19.06.2019 r. godz. 11:00 Hotel Omega, ul. Sielska 4a, Olsztyn
– Konsultacje z Radą Działalności Pożytku Publicznego – 24.06.2019 r. godz. 12:00 Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, ul. Emilii Plater 1, sala 424
– Elbląg – 25.06.2019 r. godz. 10:00 Ratusz Staromiejski, ul. Stary Rynek 25, sala konferencyjna (Ip)
– Braniewo – 25.06.2019 r. godz. 14:00 Starostwo Powiatowe, sala konferencyjna (sala 116)
– Gołdap – 27.06.2019 r. godz. 10:00 Starostwo Powiatowe, ul. Krótka 1, sala konferencyjna
– Olecko – 27.06.2019 r. godz. 14:00 Starostwo Powiatowe w Olecku,ul. Kolejowa 32, sala konferencyjna (sala nr 4)
– Konsultacje z Wojewódzką Radą Dialogu Społecznego – 28.06.2019 r. godz. 11:00 Sala sesyjna Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
– Iława – 2.07.2019 r. godz. 10:00 Starostwo Powiatowe, sala konferencyjna (sala nr 20) ul. gen. Władysława Andersa 2a
– Działdowo – 4.07.2019 r. godz. 10:00 Starostwo powiatowe, ul. Kościuszki 3, sala konferencyjna
– Nowe Miasto Lubawskie – 4.07.2019 r. godz. 14:00
– Ostróda – 5.07.2019 r. godz. 10:00 Centrum Użyteczności Publicznej, ul. Jana Sobieskiego 9, sala konferencyjna
– Konsultacje z młodzieżą – 8.07.2019 r.
– Lidzbark Warmiński – 10.07.2019 r. godz. 10:00 Starostwo Powiatowe, ul. Wyszyńskiego 37, sala konferencyjna
– Bartoszyce – 10.07.2019 r. 14:00 Starostwo Powiatowe, ul. Grota Roweckiego 1, sala sesyjna
– Giżycko – 11.07.2019 r. godz. 10:00 Urząd Miejski, al. 1 Maja 14, Sala konferencyjna
– Węgorzewo – 11.07.2019 r. godz. 14:00 Starostwo Powiatowe, ul. 3 Maja 17B, sala konferencyjna (sala nr 31)

(wwim)