AktualnościHALO MORĄGWarmia i Mazury

Ruszyła akcja przeciwko przemocy wobec dzieci

Celem ogólnoświatowej kampanii „Pomarańczowa wstążka”, która potrwa do 19 listopada 2020 roku, jest zwiększenie społecznego zaangażowania w sprawy przeciwdziałania przemocy wobec dzieci.

Promowane są pozytywne rozwiązania związane z przeciwdziałaniem przemocy, motywowanie społeczności lokalnych do działań na rzecz dzieci krzywdzonych, a także edukacja społeczna dostarczająca wiedzy o zjawisku krzywdzenia dzieci i sposobach radzenia sobie z tym problemem.

Tegoroczna ogólnoświatowa kampania odbywa się pod hasłem zapobiegania tradycyjnym, krzywdzącym praktykom, a więc zwraca uwagę na konieczność przestrzegania podstawowych praw dziecka, zagwarantowanych w art. 72 konstytucji RP, a mianowicie: prawa do życia.

Przez 19 dni w 19 placówkach resocjalizacyjnych na terenie całej Polski rozgrywać się będzie kampania na rzecz przeciwdziałania przemocy i krzywdzeniu dzieci i młodzieży. Akcja koordynowana przez Fundację po DRUGIE.

W akcję włączyli się również przedstawiciele województwa warmińsko-mazurskiego. W dwóch ełckich szkołach prowadzone są rozmowy o prawach dziecka, godności, wzajemnym szacunku, bezpieczeństwie i wolności. Planowane są także warsztaty ,,Nie zgadzam się na przemoc” (forma zdalna lub stacjonarna) oraz organizacja pomarańczowego dnia w szkołach pod hasłem: „TAK zapobieganiu przemocy wobec dzieci”.

Organizatorzy zachęcają również do noszenia pomarańczowej wstążki.

(wwim)

error: Nie kopiuj!!!