Są pieniądze na zajęcia dla młodzieży

Blisko 29 mln zł Ministerstwo Sportu i Turystyki przeznaczyło na organizację zajęć sportowych dla uczniów w 2020 roku.

Przedsięwzięcie finansowane jest ze środków Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów (FZSdU) w ramach zadania „Sport dla Wszystkich”, działania „Upowszechnianie sportu dzieci i młodzieży”.

Zadania przewidziane do realizacji
1. Zajęcia sportowe dla uczniów, ukierunkowane na upowszechnianie sportów zimowych
– łączna kwota dofinansowania: 4,61 mln zł
– termin realizacji: od 2 stycznia do 15 kwietnia 2020 r.
– termin rozpatrzenia wniosków: do 31 grudnia 2019 r.
2. Zajęcia sportowe dla uczniów organizowane w ramach Programu powszechnej nauki pływania „Umiem pływać”
– łączna kwota dofinansowania: 19,25 mln zł
– termin realizacji: od 3 lutego do 7 grudnia 2020 r.
– termin rozpatrzenia wniosków: do 31 stycznia 2020 r.
3. Zajęcia sportowe dla uczniów z elementami gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej
– łączna kwota dofinansowania: 5 mln zł
– termin realizacji: od 3 lutego do 7 grudnia 2020 r.
– termin rozpatrzenia wniosków: do 31 stycznia 2020 r.

Wnioski należy składać do 20 listopada 2019 r. osobiście, drogą pocztową lub w formie przesyłki kurierskiej.

Więcej informacji
(wwim)