Warmia i Mazury

„Samodzielność – Mobilność – Aktywność!” rusza 1 sierpnia

1 sierpnia br. rusza 2 nabór do programu „Samodzielność – Mobilność – Aktywność! Mobilność osób z niepełnosprawnościami.”

Aby poprawnie złożyć należy dołączyć:

orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym lub jeśli wniosek dotyczy osoby niepełnoletniej orzeczenia o niepełnosprawności ze wskazaniem „wymagane” w pkt. 7

zaświadczenie lekarskie wypełnione na druku dostępnym pod adresem: https://www.pfron.org.pl/aktualnosci/szczegoly-aktualnosci/news/wzor-zaswiadczenia-lekarskiego-w-programie-samodzielnosc-aktywnosc-mobilnosc/

pełnomocnictwo lub decyzję sądu, jeśli dotyczy

prawo jazdy, jeśli osoba niepełnosprawna będzie kierować dostosowanym samochodem

(PFRON)

error: Nie kopiuj!!!