HALO MORĄG

Samookaleczanie się – problem coraz młodszych dzieci

Brak bliskich przyjaciół, prześladowanie ze strony rówieśników, czy możliwość spożywania alkoholu sprawia, że już 11- i 12-latkowie mogą dokonywać samookaleczeń -alarmuja naukowcy na łamach PLOS ONE.

Badanie prowadzone przez naukowców z Australii: z Murdoch Children’s Research Institute i University of Melbourne trwało cztery lata; wzięło w nim udział ponad 1200 dzieci mieszkających w Melbourne w Australii. Badanie było podzielone na 4 etapy i obejmowało okres przechodzenia z dzieciństwa do okresu dojrzewania. Podczas pierwszego etapu badani byli w wieku od 8-9 lat, ostatni etap badania odbył się, gdy mieli między 11 a 12 lat.

Badanie pozwoliło stwierdzić, że 3 proc. uczniów w wieku 11-12 lat (klasa VI) dokonuje samookaleczeń. Prawie 65 proc. z nich to dziewczęta.

Analiza wyników pierwszych trzech etapów badania obejmujących klasy III -V wykazała, że predyktorami przyszłego samookaleczenia w klasie VI były utrzymujące się objawy depresji lub lęku, zastraszanie przez innych i spożywanie alkoholu.

W czwartym, ostatnim etapie badania, występowanie samookaleczeń korelowało z brakiem przyjaciół – lub posiadaniem ich niewielu, a także z brakiem umiejętności radzenia sobie z emocjami, angażowaniem się w zachowania aspołeczne (np. izolowanie się od innych) i późnym dojrzewaniem.

Wśród badanych uczniów w wieku 11 i 12 lat ci, którzy zgłosili posiadanie niewielu przyjaciół, byli siedem razy bardziej narażeni na skłonność do zachowań autoagresywnych. Z kolei u dzieci doznających prześladowań, ryzyko samookaleczeń wzrosło 24-krotnie.

Wg George’a Pattona, profesora z University of Melbourne w Australii i współautora badania, wyniki podkreślają znaczenie wdrażania i przeprowadzania różnych strategii wczesnej interwencji i działań profilaktycznych wprowadzanych w szkole podstawowej. “Obecnie wiele szkół średnich uczestniczy w programach zdrowia psychicznego i odporności psychicznej, ale z naszych badań wynika, że strategie profilaktyczne są potrzebne dużo wcześniej” – zauważa Patton. I dodaje: „Szczególnie ważne jest również promowanie i pielęgnowanie prawidłowych relacji między uczniami”.

Według danych badani uczniowie pochodzili z wyższego statusu społeczno-ekonomicznego.

Więcej – na stronie publikacji https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0242802

(PAP)

error: Nie kopiuj!!!