Warmia i Mazury

Samorząd minimalizuje ekonomiczne skutki epidemii

Zarząd województwa warmińsko-mazurskiego przyjął kolejne rozwiązania mające pomóc zminimalizować ekonomiczne skutki epidemii COVID-19 odczuwalne przez przedsiębiorców z Warmii i Mazur.

W ślad za działaniami Komisji Europejskiej, która przygotowuje szereg rozwiązań i narzędzi wsparcia biznesu oraz we współpracy z Bankiem Gospodarstwa Krajowego, zarząd umożliwił zmiany w pożyczkach udzielonych firmom z regionu ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.

Należą do nich: zapewnienie przedsiębiorcom dodatkowej sześciomiesięcznej karencji w spłacie pożyczek, wydłużenie okresu finansowania z ośmiu do maksymalnie dziesięciu lat, wprowadzenie tzw. „wakacji kredytowych” (zawieszenie spłaty na okres czterech miesięcy, zarówno dla kapitału jak i odsetek) oraz możliwość obniżenia oprocentowania pożyczek przez fundusze pożyczkowe.

Samorząd województwa pracuje również nad kolejnymi rozwiązaniami, które wspomogą przedsiębiorców dotkniętych skutkami epidemii COVID-19. Do nich można zaliczyć: problemy z płynnością finansową, zmniejszony popyt, odwołane wydarzenia biznesowe, kulturalne i turystyczne, ograniczenie lub wstrzymanie produkcji, trudności z wypłatą wynagrodzeń czy opłacenia składek na ubezpieczenie społeczne.

Więcej informacji na stronie internetowej www.rpo.warmia.mazury.pl

(wwim)

error: Nie kopiuj!!!