Samorząd województwa promuje ochronę środowiska

Nagroda in. Janiny Wengris ma celu kształtowanie postaw proekologicznych oraz promowanie zachowań służących ochronie środowiska naturalnego. Zgłoszenia przyjmowane są do 31 marca 2019 roku.

W konkursie mogą wziąć udział osoby fizyczne lub podmioty zbiorowe (stowarzyszenia, fundacje, organizacje społeczne, spółki osobowe, spółki kapitałowe, osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej oraz jednostki sektora finansów publicznych), których działalność jest ściśle związana z kształtowaniem postaw ekologicznych na obszarze województwa warmińsko-mazurskiego.

Od tego roku w konkursie przyznawane są dwie nagrody – osobno dla osób fizycznych i dla podmiotów zbiorowych, których działalność jest ściśle związana z kształtowaniem postaw ekologicznych na obszarze województwa warmińsko-mazurskiego.

Wnioski o przyznanie nagrody mogą składać koła i oddziały stowarzyszeń naukowo-technicznych, stowarzyszenia, fundacje, organizacje społeczne, spółki (osobowe lub kapitałowe), jednostki sektora finansów publicznych, jak również osoby fizyczne.

Zgłoszenia przyjmowane są corocznie do 31 marca. Należy je przesyłać do Departamentu Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie (ul. Głowackiego 17, 10-447 Olsztyn).

Laureatem konkursu w 2018 roku został Andrzej Ryś, leśnik i pasjonat przyrody. Jest autorem projektu badawczego „Ochrona Torfowiska Kołoin”, polegającego na ograniczeniu lub spowolnieniu odpływu wody poprzez wykonanie podziemnych przetamowań oraz spiętrzeń.

WIĘCEJ INFORMACJI

(wwim)