Warmia i Mazury

Samorząd województwa stawia na OZE

Zarząd województwa warmińsko-mazurskiego zatwierdził listę projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu na rozbudowę infrastruktury do wytwarzania i dystrybucji energii ze źródeł odnawialnych. Łączna kwota dotacji ze środków unijnych sięga 11,9 mln zł.

 – Energia ze źródeł odnawialnych to przyszłość. Chcemy ją tworzyć w oparciu o ekologiczne rozwiązania – mówi Gustaw Marek Brzezin, marszałek województwa. – Rozwijając OZE inwestujemy w nasze piękne, unikalne środowisko lepiej chroniąc jego walory.

Dofinansowanie uzyskały dwa duże projekty, których całościowa wartość przekracza łącznie 20,6 mln zł:

Energa – Operator S.A. „Budowa oraz przebudowa infrastruktury elektroenergetycznej SN tworzącej potencjał dla przyłączenia nowych jednostek wytwarzania energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych na terenie Oddziału w Olsztynie”; kwota dofinansowania – 4,7 mln zł,

PGE Dystrybucja S.A. „Modernizacja linii średniego napięcia na terenie Miasta Ełk i gminy Ełk w celu stworzenia warunków do przyłączenia jednostek wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych”; kwota dofinansowania – 7,2 mln zł

Środki pochodzą z Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2014-2020 z zakresu Osi priorytetowej 4 Efektywność energetyczna, Działanie 4.1 Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych.

– W dobie zmieniających się uwarunkowań środowiskowych potrzebujemy tego typu inwestycji. Nasze działania idą w zgodzie powszechnie pożądanym kierunkiem, zwłaszcza na Warmii i Mazurach, regionem uznawanym za zielone płuca Polski – komentuje marszałek Gustaw Marek Brzezin.

(wwim)

error: Nie kopiuj!!!