Samorząd województwa wspiera aktywność fizyczną

Poznaliśmy rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań samorządu województwa warmińsko-mazurskiego w zakresie rozwoju kultury fizycznej poprzez organizacje pozarządowe.

Konkurs na czternaście zadań z zakresu rozwoju kultury fizycznej został ogłoszony przez Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego w dniu 11 grudnia 2018 roku. Podczas trzech posiedzeń Komisja Konkursowa rozpatrzyła łącznie 98 ofert, z czego 66 wybrano do realizacji.

Wsparcie trafi na realizacje zadań:
1) Upowszechnianie i popularyzowanie sportu w środowisku dzieci i młodzieży szkolnej;
2) Realizacja programów i projektów sportowych skierowanych do dzieci i młodzieży w zakresie poprawy ich stanu zdrowia i sprawności fizycznej;
3) Upowszechnianie i popularyzowanie sportu w środowisku młodzieży akademickiej;
4) Upowszechnianie i popularyzowanie sportu w środowisku wiejskim i małych miast (sport powszechny). Organizacja cyklu imprez i zawodów sportowych o zasięgu wojewódzkim i ogólnopolskim;
5) Upowszechnianie i popularyzowanie sportu w środowisku osób niepełnosprawnych. Organizacja masowych imprez i zawodów sportowych o zasięgu wojewódzkim;
6) Propagowanie i promowanie aktywności fizycznej osób starszych. Organizacja wojewódzkich imprez sportowo-rekreacyjnych dla seniorów;
7) Wojewódzkie szkolenie uzdolnionych zawodników w kategorii młodzik, junior młodszy, junior i młodzieżowiec w dyscyplinach objętych ogólnopolskim systemem sportu młodzieżowego;
8) Przygotowanie i udział reprezentantów województwa w sportowej rywalizacji organizowanej przez właściwe dla danej dyscypliny związki sportowe w dyscyplinach olimpijskich i w wiodących dyscyplinach nieolimpijskich, objętych systemem sportu młodzieżowego oraz ich organizacja na terenie województwa warmińsko-mazurskiego;
9) Wspieranie wojewódzkich ośrodków szkolenia sportowego w wiodących dyscyplinach olimpijskich (dotyczy kategorii wiekowych: junior młodszy, junior, młodzieżowiec);
10) Wspieranie szkolenia zawodników i ich udział we współzawodnictwie sportowym w dyscyplinach paraolimpijskich i igrzysk głuchych;
11) Wspieranie przygotowań i udziału w zawodach wybitnych reprezentantów województwa, przygotowujących się do igrzysk olimpijskich, mistrzostw świata i Europy;
12) Wspieranie szkolenia i przygotowań zawodników środowiska wiejskiego i małych miast do startów w zawodach ogólnopolskich i międzynarodowych;
13) Wspieranie wymiany i kontaktów sportowych w ramach realizacji projektów w zakresie sportu z regionami partnerskimi Województwa Warmińsko – Mazurskiego;
14) Wspieranie organizacji imprez sportowych o zasięgu wojewódzkim i krajowym skierowanych do różnych środowisk i grup społecznych, mających szczególne znaczenie dla rozwoju sportu w województwie i jego promocji (sport powszechny).

WIĘCEJ INFORMACJI 

(wwim)