Samorządowa pomoc dla przemysłu filmowego

Samorząd województwa warmińsko-mazurskiego przeznaczył 700 tys. zł na dofinansowanie produkcji filmowych, które zostały wyłonione w trzeciej edycji konkursu „Warmińsko-Mazurskiego Funduszu Filmowego”.

Warmińsko-Mazurski Fundusz Filmowy rozpoczął działalność 1 stycznia 2017 roku. Decyzja o jego powołaniu była odpowiedzią na oczekiwania twórców filmowych, realizujących na Warmii i Mazurach filmy fabularne i seriale telewizyjne.

To regionalna pomoc dla przemysłu filmowego, która może funkcjonować w kilku płaszczyznach: dofinansowania produkcji filmowej w wysokości do 50% kosztów produkcji, inwestycji finansowej – dającej prawo do podziału przyszłych przychodów ze sprzedaży biletów do kin, doradztwa, pomocy w znalezieniu sponsorów, koproducentów, negocjowania warunków umów z lokalnymi przedsiębiorstwami, właścicielami hoteli, lokali, lokalizacji, prowadzenia dodatkowych castingów, ułatwień administracyjnych, wkładów i świadczeń rzeczowych, koordynacji zadań o charakterze technicznym czy logistycznym.

Warunkiem udziału w konkursie jest powiązanie treści filmu z regionem, a także lokowanie produkcji na Warmii i Mazurach, co jest gwarancją wydatkowania środków na tym obszarze oraz zaangażowania miejscowych kadr i sprzętu technicznego.

Dotacje otrzymują najlepsze projekty wyłonione przez komisję konkursową, wcześniej rekomendowane przez grono ekspertów. W 3. Konkursie Filmowym dofinansowanie otrzyma jeden film fabularny oraz trzy dokumenty, w tym jeden debiut.

Komisja w składzie: Bogumił Osiński (szef Warmińsko-Mazurskiego Funduszu Filmowego), Katarzyna Pawlak (zastępca dyrektora Gabinetu Marszałka), Zdzisław Fadrowski (dyrektor Departamentu Kultury i Edukacji) oceniła ostatecznie projekty, które przeszły dwa wcześniejsze etapy konkursu. Były to ocena formalna oraz merytoryczna dokonane przez troje niezależnych ekspertów: Magdalenę Łazarkiewicz, Wojciecha Marczewskiego i Andrzeja Serdiukowa

Kategoria Film Fabularny:
„Jak najdalej stąd” reż. Piotr Domalewski
Producent: AKSON STUDIO Spółka z.o.o. w Warszawie.
Film Piotra Domalewskiego ma duże szanse na powtórzenie sukcesu artystycznego i komercyjnego jakim był jego debiut „Cicha Noc”. Niewątpliwie siłą tego projektu utrzymanego w klimacie czarnej komedii, a wręcz tragikomedii, jest tematyka (emigracja zarobkowa) i postać głównej bohaterki. Ola jest wyrazistą dziewczyną z charakterem, a takich bohaterek w polskim kinie brakuje. Pozornie codzienne niemal zdarzenia urastają w zakończeniu scenariusza do rangi mądrej przypowieści o dojrzewaniu, samotności i wielkiej potrzebie miłości. Interesujące, z werwą napisane dialogi czynią bohaterów w pełni wiarygodnymi, bogatymi postaciami dramatu. Znaczący wpływ na potencjał komercyjny filmu, ma fakt, że jest to historia, której akcja rozgrywa się w Polsce (Warmia i Mazury), ale i na terenie Irlandii. Międzynarodowy charakter filmu pozwoli na bogate życie festiwalowe i szeroką nie tylko krajową dystrybucję.

Film w okresie przygotowawczym.
Liczba planowanych dni zdjęciowych: 32, w tym na Warmii i Mazurach 7.
Zapewniona dotacja PISF.
Przewidywany termin premiery : I kwartał 2020 r.

Kategoria dokument :
„Tajemnice Astronomii Mikołaja Kopernika” reż. Michał Juszczakiewicz
Producent: Fundacja Nicolaus Copernicus Truszczyny.

Kolejna realizacja Michała Juszczakiewicza i Roberta Szaja twórców specjalizujących się w tematyce kopernikańskiej („Tajemnice de Revolutionibus”). Głównym wątkiem narracji jest próba odpowiedzi na pytania: Dlaczego Kopernik obserwował niebo i co tam zobaczył? Dlaczego mając już gotową teorię heliocentryczną w momencie przyjazdu na Warmię zwlekał 36 lat z jej publikacją prowadząc ciągłe obserwacje? Czego szukał na niebie? Jakiego potrzebował potwierdzenia? Twórcy filmu zaplanowali szereg rekonstrukcji, w tym instrumentów Mikołaja Kopernika, a także miejsc obserwacji uczonego, w tym słynnego Pavimentum. Zaplanowali również inscenizacje aktorskie w strojach historycznych.

Film prezentowany będzie w TVP, na tragach i festiwalach filmowych . Wstępne zainteresowanie filmem wykazały telewizje w Danii, Szwecji i we Włoszech. Planowane również pokazy w szkołach.

Film w okresie przygotowawczym.
Liczba dni zdjęciowych: 30 w tym 25 na Warmii i Mazurach.
Planowana premiera: grudzień 2019 r.

„And still aka Joanna Jędrzejczyk” reż. Tomasz Koliński.

Koprodukcja międzynarodowa. Producent wiodący: OPUS – FILM Sp. z.o.o. Łódź. Ponadto Polska HBO, Szwajcaria-Tellfilm GbmH.
Intymny portret Joanny Jędrzejczyk – mistrzyni świata w muay thai oraz w walce w klatce. Niezwykły dokument o determinacji i poświęceniu młodej kobiety walczącej ze swoimi ograniczeniami i słabościami, ze zdominowanym przez mężczyzn światem twardego i brutalnego sportu. Młoda olsztynianka, której życiową pasją jest walka, to niezwykła, czuła i delikatna kobieta, dla której ten ekstremalny sport jest ucieczką od codzienności, pokonywaniem własnych ograniczeń, walką z bólem każdego dnia. To szczera historia o sile ludzkich marzeń, pasji i zaangażowaniu. Bogaty, pełen zaskoczeń i niedomówień, skomplikowany portret psychologiczny bohaterki i jej wewnętrznych wątpliwości, marzeń i oczekiwań…
Film w postprodukcji (montaż i udźwiękowienie).
Liczba dni zdjęciowych: 40, w tym 10 w Olsztynie.
Planowana premiera: wiosna 2019 r.

„Sprawa Gotlieba Linki czyli Plebiscyt 1920” – reż. Weronika Wojnach (debiut).
Producent : FILM STUDIO MTM Sp. z.o.o Warszawa

Film poświęcony plebiscytowi na Warmii, Mazurach i Powiślu w 1920 roku. Głównym wątkiem narracyjnym jest sprawa politycznego morderstwa działacza mazurskiego Gotlieba Linki, który z delegacją Mazurów we współpracy z polskimi służbami dyplomatycznymi wyjechał do Paryża na kongres pokojowy, by przekonywać do odwołania plebiscytu i przyznania Warmii i Mazur Polsce.

Film w okresie przygotowawczym. Liczba dni zdjęciowych 10, w tym 7 w województwie warmińsko-mazurskim.
Planowana premiera: lipiec 2019 r.

(wwim)