Samorządowe Forum Sołtysów w regionie

Tegoroczne Samorządowe Forum Sołtysów na Warmii i Mazurach odbędzie się 20 maja w Ostródzie.

Uroczystości to okazanie wdzięczności i szacunku sołtysom za ich pracę oraz zwrócenie uwagi społeczeństwa na ich rolę w polskiej wsi.

Podczas spotkania sołtysi z Warmii i Mazur zostaną wyróżnieni przez Gustawa Marka Brzezina – marszałka województwa warmińsko-mazurskiego za zaangażowanie oraz rozwój swojej społeczności.

Nie zabraknie również panelu dyskusyjnego „Sołtys-Animator, Aktywny Lider Rozwoju Lokalnego” oraz podsumowania konkursu na najciekawsze inicjatywy sołeckie.

Organizatorem wydarzenia jest samorząd województwa warmińsko-mazurskiego, natomiast partnerami – Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych w Olsztynie oraz Warmińsko-Mazurskie Stowarzyszenie Sołtysów.

Informacje dla uczestników (wstęp na imienne zaproszenia):
– Regulamin imprezy masowej – Samorządowe Forum Sołtysów na Warmii i Mazurach

(wwim)