Sanepid kontrolował miejsca wypoczynku letniego

Rozpoczęły się wakacje! Dzieci i młodzież wyjeżdżają na obozy i kolonie. Jeszcze przed ich przyjazdem na wypoczynek, pracownicy Państwowej Inspekcji Sanitarnej województwa warmińsko-mazurskiego ocenili wybrane obiekty noclegowe pod kątem stanu przygotowania do sezonu letniego. Skontrolowali 152 podmioty (25 hoteli, 11 pensjonatów, 2 pola biwakowe, 1 dom wycieczkowy, 1 kemping, 1 schronisko młodzieżowe oraz 111 innych obiektów świadczących usługi hotelarskie). W dniu kontroli 133 podmioty były całkowicie przygotowane na przyjęcie turystów. 19 pozostałych – z różnych przyczyn – nie było jeszcze gotowych na zakwaterowanie zorganizowanych grup wakacyjnych.

Efektem działań organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej było wszczęcie 13 postępowań administracyjnych oraz nałożenie 1 mandatu karnego na kwotę 300 zł. Najczęstszym powodem braku pełnego przygotowania były trwające prace remontowe pokoi mieszkalnych oraz pomieszczeń higieniczno-sanitarnych.

6 właścicieli bądź administratorów obiektów, w których podczas kontroli jeszcze trwały prace, zadeklarowało, że zostaną one zakończone do rozpoczęcia wakacji.
W 1 przypadku powiatowy inspektor nadzoru budowlanego wstrzymał użytkowanie obiektu. Natomiast pozostałe miejsca zostaną przygotowane do przyjęcia turystów w nieco późniejszym terminie.

Kontrolom poddano głównie obiekty świadczące usługi hotelarskie, w których w latach ubiegłych odbywało się najwięcej turnusów wypoczynkowych dla dzieci i młodzieży. W 2018 roku na 1613 turnusów letniego wypoczynku z terenu naszego województwa ujętych w elektronicznej bazie danych Ministerstwa Edukacji Narodowej, większą część (956) zarejestrowano właśnie w całorocznych obiektach hotelarskich.

Szczególną uwagę zwrócono na miejsca, w stosunku do których w roku minionym prowadzono postępowanie administracyjne (i/lub mandatowe) oraz te, które były przedmiotem skarg bądź wnioskowano o ich wyłączenie z użytkowania. Kontrolowano również obiekty, w których wcześniej odnotowano funkcjonowanie turnusów tzw. dzikich – niezgłoszonych do Kuratora Oświaty właściwego dla obszaru działania organizatora.

Poprzednią ocenę przygotowania do wakacji przeprowadzono w 2018 roku. Wówczas
skontrolowano 64 obiekty i 21 z nich w dniu kontroli nie było przygotowanych do sezonu (32,8%). W roku 2019 odsetek ten był znacznie korzystniejszy i wyniósł 12,5%. Mimo odnotowanej w bieżącym roku znacznej poprawy w tym zakresie, omawiana akcja będzie powtarzana w przyszłości.

(WSSE Olsztyn)