Sanepid: PRZYGOTOWANIE DO ROKU SZKOLNEGO

Dwa pierwsze tygodnie roku szkolnego już minęły. Państwowa Inspekcja Sanitarna każdego roku już u schyłku wakacji ocenia  przygotowanie szkół do rozpoczęcia nauki przez uczniów. W bieżącym roku informacje z przygotowań zebrano z 516 szkół wszystkich typów w województwie warmińsko-mazurskim, funkcjonujących samodzielnie bądź jako zespoły. Skontrolowano pod tym kątem 133 placówki.

Z uzyskanych informacji i przeprowadzonych kontroli wynika, że latem w większości szkół, to jest w 492 placówkach,  przeprowadzono prace remontowo-przygotowawcze. Zakres prac, które były wykonane w obiektach szkolnych, obejmował:

remonty klas (291 placówek):
malowanie ścian i sufitów, szpachlowanie, wymiana lub renowacja podłóg, wymiana lub naprawa stolarki okiennej i drzwiowej;

remonty bloków żywieniowych (92 placówki):
malowanie ścian i sufitów pomieszczeń produkcyjnych i jadalni, wymiana sprzętu kuchennego i naczyń stołowych;

remonty bloków sportowych (81 szkół):
remonty sal gimnastycznych oraz innych pomieszczeń bloków sportowych (magazynków na sprzęt sportowy, węzłów sanitarnych oraz szatni), renowacje parkietów, remonty dachów;

prace remontowe w zapleczach sanitarnych (114 placówek):
wymiana lub naprawa urządzeń i armatury sanitarnej, wymiana glazury i terakoty, malowanie pomieszczeń.

Oprócz tego, w 285 szkołach prowadzono prace remontowe obejmujące następujące pomieszczenia: szatnie, korytarze, gabinety profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej, zaplecza pracowni, świetlice, aule, biblioteki, pokoje internackie. Ponadto odnawiano  pomieszczenia kadry, tzn. sekretariaty; gabinety dyrektorów i wicedyrektorów; pomieszczenia socjalne sprzątaczek; gabinety pedagogów i logopedów; księgowości; pokoje nauczycielskie.

W części placówek wzbogacono infrastrukturę poprzez rozbudowy obiektów, i tak:

– 9 szkół rozbudowano o nowe pomieszczenia dydaktyczne,

– w 2 placówkach rozbudowano blok żywieniowy,

– w 9 szkołach rozbudowano blok sportowy,

– w 3 placówkach polepszono infrastrukturę sanitarną,

– 5 placówek rozbudowano o inną infrastrukturę.

Po rozpoczęciu roku szkolnego prace będą kontynuowane w 26 szkołach (w 13 prace zakończą się do 30 września 2019 r., a w kolejnych 13 – będą trwały dłużej). W placówkach, gdzie remonty nie zakończyły się przed 2 września 2019 r., będą prowadzone prace,  wśród których wymienić należy:

montaż windy dla niepełnosprawnych,

budowę kompleksu lekkoatletycznego,

remonty bloków żywieniowych,

adaptację pomieszczeń szkolnych na potrzeby oddziału przedszkolnego,

remont elewacji,

remont i adaptację łazienki dla potrzeb osób niepełnosprawnych,

remont schodów wejściowych,

remont łazienki szkolnej,

wymianę ogrodzenia,

wymianę instalacji elektrycznej,

termomodernizacje budynków,

rozbudowę szkoły,

budowy sal gimnastycznych,

budowę pawilonu przedszkolnego,

adaptację mieszkań na pomieszczenia przedszkolne,

remont kapitalny budynku internatu,

adaptację auli szkolnej na pracownię specjalistyczną.

Mimo kontynuowania prac, bezpieczeństwo dzieci w omawianych placówkach zostanie zapewnione. Tam, gdzie trwają budowy nowych obiektów – tereny robót zostały ogrodzone i zabezpieczone przed wejściem uczniów. Natomiast tam, gdzie po 2 września zaistniała konieczność dokończenia prac związanych z termomodernizacją, teren prac będzie właściwie zabezpieczony i niedostępny dla uczniów –  strefa prac zostanie ogrodzona i zostaną umieszczone tablice informacyjne. W części szkół roboty będą wykonywane po zajęciach lekcyjnych lub w okresach wolnych od pracy (weekendy, ferie zimowe);  natomiast w pozostałych – pomieszczenia objęte remontami zostaną wyłączone z użytkowania i będą niedostępne dla uczniów. W przypadku remontów w pokojach mieszkalnych internatów, budynki wyłączono z eksploatacji do zakończenia prac, a ich mieszkańcy będą zakwaterowani w innych obiektach.

(WSSE Olsztyn)