Warmia i Mazury

Sąsiedzka współpraca może liczyć na pomoc

Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP prowadzi nabór projektów dla instytucji zainteresowanych udziałem w konkursie „Forum Polsko-Czeskie na rzecz zbliżenia społeczeństw, pogłębionej współpracy i dobrego sąsiedztwa 2020”.

Celem konkursu skierowanego m.in. do samorządów, szkół wyższych i organizacji pozarządowych jest rozwój szeroko pojętej współpracy polsko-czeskiej.

Jest to już druga edycja konkursu organizowanego przez MSZ. Szczególne znaczenie w tegorocznej edycji Forum powinny mieć przedsięwzięcia związane z przeciwdziałaniem panującej obecnie pandemii COVID-19, a także ze zbliżającą się prezydencją Polski w Grupie Wyszehradzkiej (01.07.2020 r. – 30.06.2021 r.), a także przyszłorocznym jubileuszem 30-lecia współpracy tego formatu. W obecnej sytuacji pandemii przy realizacji celów konkursu sugerowane jest wykorzystanie nowoczesnych rozwiązań technologicznych i narzędzi komunikacji do realizacji zadania publicznego.

Projekty powinny odnosić się  do następujących priorytetów:
a) Dziedzictwo buduje przyszłość – wkład obu narodów w rozwój kultury i tożsamości europejskiej – doświadczenia Polski i Czech w kontekście aktualnych wyzwań międzynarodowych oraz w nawiązaniu do 30. rocznicy powstania Grupy Wyszehradzkiej (luty 2021).
b) Polsko-czeska współpraca młodzieży w obliczu bieżących wyzwań (np. związanych ze światową pandemią COVID-19) – budowanie trwałych partnerstw i modelowych rozwiązań ze szczególnym uwzględnieniem współpracy i edukacji z wykorzystaniem nowoczesnych technologii.
c) Lokalne rozwiązania na globalne problemy i kryzysy: nowoczesne technologie, odnawialne źródła energii, ochrona środowiska w Polsce i Czechach.
d) Wzmocnienie współpracy instytucji samorządowych i pozarządowych w zakresie zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej pod kątem analizy polskich i czeskich doświadczeń, m.in. w walce z pandemią COVID-19.
e) Wyzwania polsko-czeskiej współpracy transgranicznej w czasie i po epidemii COVID-19 – analiza doświadczeń i osiągnięć oraz promocja dobrych praktyk.

Zadanie należy zrealizować w terminie od dnia 1 lipca 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r.

Pula środków finansowych  w konkursie wynosi 430 tys. zł, a udzielone dotacje będą miały formę wsparcia realizacji zadania publicznego.

Termin nadsyłania ofert upływa w dniu 5 czerwca 2020 r.

Zgłoszenia i więcej informacji o konkursie
Pytania dotyczące konkursu należy przesyłać na adres dotacjengo@msz.gov.pl z podaniem w tytule nazwy konkursu oraz nazwy organizacji.

(wwim)

error: Nie kopiuj!!!