„Ścieżki współpracy” – otrzymaj do 100 tys. zł na granty

Bezpłatne spotkanie informacyjne dotyczące grantów na współpracę międzynarodową dla realizatorów projektów z EFS potrwa od 28 do 29 listopada 2019 roku w Olsztynie.

„Ścieżki współpracy – wsparcie dla podmiotów wdrażających współpracę międzynarodową” to konkurs grantowy na rozszerzenie swojego projektu krajowego z POWER lub RPO o działania prowadzone we współpracy międzynarodowej. Na realizację zadań można otrzymać do 100 tys. zł.

Udział w projekcie to dodatkowe środki finansowe, nowe doświadczenia i rozwój organizacji oraz zespołu pracowników, szansa na nawiązanie trwałych relacji międzynarodowych, możliwość pracy nad nowymi rozwiązaniami w obszarze realizowanego projektu, które zwiększają jego efektywność i skalę działania oraz wzmocnienie wizerunku organizacji poprzez współpracę międzynarodową.

Przedsięwzięcie projektowe to również prosta procedura konkursowa, specjalne wsparcie dla podmiotów niemających doświadczenia we współpracy międzynarodowej, w tym w poszukiwaniu partnera zagranicznego, rozliczanie przez rezultaty, stała opieka animatora w czasie realizacji projektu oraz sieciowanie i wymiana doświadczeń z innymi podmiotami.

Regionalne spotkanie potrwa od 28 do 29 listopada 2019 roku (godz. 12-16) w siedzibie Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Olsztynie (ul. Głowackiego 17, sala 105).

Organizatorami wydarzenia są Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich wraz z Fundacją Fundusz Współpracy.

WIĘCEJ INFORMACJI

(wwim)