Seminarium dla nauczycieli EPAS

ZSZiO w Morągu uczestniczy w programie Szkoła-Ambasador Parlamentu Europejskiego (EPAS). Nauczycielami-ambasadorami tej instytucji są Halina Pasternacka, Agnieszka Wymentowska-Derezińska i Agnieszka Stefaniak. W Brukseli odbyło się seminarium dla nauczycieli z całej Europy. W tym niezwykle ciekawym wydarzeniu wzięła udział Agnieszka Stefaniak.

Osiemdziesięciu czterech nauczycieli ze wszystkich krajów UE wymieniało się doświadczeniami i dobrymi praktykami w zakresie popularyzowania w swych szkołach wiedzy o Parlamencie Europejskim i innych instytucjach unijnych. Językiem roboczym był język angielski. Program był dość napięty i obejmował m.in. warsztaty pod tytułem „Europa w sali lekcyjnej”, poszukiwanie szkół partnerskich w innych krajach, wymianę pomysłów na partnerstwa, uroczystą kolację, konferencję na temat roli Parlamentu Europejskiego, prezentację oferty inicjatyw typu Youth Outreach czy Euroscola, zwiedzanie Domu Historii Europejskiej. Miłym rozwiązaniem organizacyjnym było zakwaterowanie nauczycieli w jednym hotelu – umożliwiło to kontynuowanie inspirujących rozmów i zawieranie nowych znajomości.

(ZSZiO Morąg)