HALO MORĄG

Senat wniesie projekt ustawy likwidującej Radę Mediów Narodowych

Senat na posiedzeniu 3 grudnia br. zdecydował o wniesieniu do Sejmu projektu inicjatywy ustawodawczej, która przewiduje likwidację Rady Mediów Narodowych i przywrócenie konstytucyjnych kompetencji Krajowej Radzie Radiofonii i Telewizji jako organowi stojącemu na straży wolności słowa, prawa do informacji oraz interesu publicznego w radiofonii i telewizji.

Chodzi o kompetencje w zakresie wpływu na obsadę zarządu i rady nadzorczej spółek publicznej radiofonii i telewizji oraz na treść ich statutu. Jak czytamy w uzasadnieniu projektu, po przeniesieniu zadań na Krajową Radę Radiofonii i Telewizji Rada Mediów Narodowych jako organ pozbawiony kompetencji staje się zbędna.

Senacka inicjatywa dostosowuje prawo do wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 13 grudnia 2016 r. O rozważenie przez Senat podjęcia działań zamierzających do nowelizacji obowiązujących przepisów radiofonii i telewizji oraz ustawy o Radzie Mediów Narodowych zgodnie ze wskazaniami tego wyroku Trybunału zwrócił się Rzecznik Praw Obywatelskich Adam Bodnar.

Projekt przewiduje też konkursowy tryb obsadzania członków zarządów i rad nadzorczych spółek publicznej radiofonii i telewizji. Tryb konkursowy będzie też dotyczył członków rad programowych niebędących reprezentantami ugrupowań parlamentarnych. Przepisy dotyczące konkursów wyda KRRiT. Uprawnienia Rady Mediów Narodowych dotyczące Polskiej Agencji Prasowej projekt przenosi na Radę Nadzorczą PAP lub ministra kultury, a część z nich znosi całkowicie.

(Kancelaria Senatu Centrum Informacyjne Senatu Dział prasowy)

error: Nie kopiuj!!!