Seniorzy: internauci, opiekunowie, partnerzy, obywatele

Uczą się surfowania w sieci, gotują, biorą udział w warsztatach międzypokoleniowych – a to wszystko w ramach projektów realizowanych z programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych (ASOS). 

O środki z programu ASOS starać się mogą organizacje pozarządowe i inne podmioty działające na rzecz osób starszych. W ramach ubiegłorocznej edycji ASOS złożono 1 330 ofert. W 2018 roku do dofinansowania zostało przyjętych 325 ofert na łączną kwotą ok. 38 mln zł. Działaniami objętych zostało ponad 114 tys. osób. W trakcie naboru, w ramach edycji 2018 do dofinansowania przyjęto projekty w ramach czterech priorytetów: edukacja osób starszych (dotację otrzymało 88 ofert), aktywność społeczna promująca integrację wewnątrz- i międzypokoleniową (dofinansowano 98 ofert), partycypacja społeczna osób starszych (65 ofert), usługi społeczne dla osób starszych (74 oferty).

Raport o Senior+ 2019

W ramach programu Senior+ 2019 do dofinansowania zarekomendowano 664 ofert. Dzięki tegorocznej edycji powstaną aż 243 nowe placówki w całej Polsce.

Wieloletni program „Senior+” jest skierowany do jednostek samorządu terytorialnego.Jego celem jest zwiększenie aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym osób starszych. W ramach programu rozbudowywana jest sieć Dziennych Domów oraz Klubów „Senior+”.

O dofinansowanie ubiegać mogą się gminy, powiaty i samorządy województw. Dotacja może być przeznaczona na utworzenie i wyposażenie Dziennych Domów i Klubów „Senior+”.

Wyniki dotyczące programu „Senior+” edycja 2019 w podziale na województwa w raporcie poniżej.

Senior_2019.pdf

(UW Olsztyn)