AktualnościHALO MORĄGWieści z ratusza

Sesja budżetowa

LVI sesja Rady Miejskiej w Morągu  tzw. budżetowa odbędzie się w dniu 28.12.2023 r. Poniżej porządek obrad i projekty uchwał.

Porządek obrad (PDF, 351.8 KiB)

Sprawozdanie Burmistrza Morąga z pracy w okresie międzysesyjnym. (PDF, 3.2 MiB)

Projekt uchwały w sprawie ustalenia ramowego planu pracy Rady Miejskiej w Morągu na 2024 rok. (PDF, 183.4 KiB)

Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Morąg na lata 2023-2037. (PDF, 725.7 KiB)

Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Morąg na 2023 r. (PDF, 3.7 MiB)

Opinia Komisji Budżetowej w sprawie projektu WPF i budżetu Gminy Morąg na 2024 r. (PDF, 134.8 KiB) Opinie RIO o projekcie WPF i budżetu Gminy Morąg na 2024 r. (PDF, 101.7 KiB)

Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Morąg na lata 2024 – 2038 z autopoprawkami Burmistrza Morąga. (PDF, 936.3 KiB)

Projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Morąg na 2024 r. z autopoprawkami Burmistrza Morąga. (PDF, 4.4 MiB)

Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr LIV/687/23 Rady Miejskiej w Morągu z dnia 27 października 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na połączenie spółek. (PDF, 1.2 MiB)

Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia planu ogólnego gminy Morąg. (PDF, 407.5 KiB)

Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Osłonowego „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2024. (PDF, 433.5 KiB)

Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXX/452/17 Rady Miejskiej w Morągu z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie zasad i trybu przyznawania stypendiów sportowych dla osób fizycznych osiągających wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym. (PDF, 542.2 KiB)

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 12 w budynku mieszkalnym nr 142 w Żabim Rogu. (PDF, 515.1 KiB)

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż działki nr 287/1 położonej w obr. Nr 1 m. Morąg. (PDF, 699.9 KiB)

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż działki nr 1/10 położonej w obr. Nr 3 m. Morąg. (PDF, 787.8 KiB)

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż działki nr 184/1 położonej w obr. Bramka. (PDF, 477.9 KiB)

(UM Morąg/ fot. arch. red.)

error: Nie kopiuj!!!