Warmia i Mazury

Sieci szerokopasmowe w ramach Funduszu Szerokopasmowego

Trwają działania na rzecz zapewnienia powszechnego dostępu do szybkiego Internetu wszystkim gospodarstwom domowym, podmiotom gospodarczym oraz podmiotom użyteczności publicznej.

W tym celu został (18 kwietnia 2020 roku) został utworzony Fundusz Szerokopasmowy, z którego środków wspierane będą projekty zapewniające dostęp do Internetu tym użytkownikom, którzy jeszcze nie zostali jeszcze podłączeni do infrastruktury dostępu do szybkiego Internetu.

Ministerstwo Cyfryzacji pracuje też nad zapewnieniem środków na ten cel w ramach kolejnej unijnej perspektywy finansowej na lata 2021-2027 oraz z dodatkowego budżetu środków europejskich, przeznaczonego na walkę z kryzysem wywołanym SARS-CoV-2.
Informację na temat użytkowników, którzy jeszcze nie są podłączeni do infrastruktury dostępu do szybkiego Internetu ustalane są w oparciu o bazę danych Państwowego Rejestru Granic (PRG) – do których gminy przekazują informację o identyfikacji pojedynczych adresów.

Aktualnie trwa weryfikacja informacji adresowych przekazywanych dotychczas do tej bazy, ze stanem faktycznym i prawnym oraz ich aktualizacja. Te działania potrwają do 4 sierpnia 2020r.
O szczegółach finansowania rozwoju sieci szerokopasmowych w ramach Funduszu Szerokopasmowego Ministerstwo Cyfryzacji będzie informować w najbliższym czasie.

(wwim)

 

error: Nie kopiuj!!!