Siedemnasta edycja konkursu Urząd Skarbowy Przyjazny Przedsiębiorcy

Wystartował ogólnopolski konkurs „Urząd Skarbowy Przyjazny Przedsiębiorcy”, organizowany wspólnie przez Business Centre Club i Ministerstwo Finansów. Przedsiębiorcy wybierają w nim najlepsze ich zdaniem urzędy skarbowe. Przedsięwzięcie promuje wysokie standardy obsługi klienta oraz tworzenie przyjaznej atmosfery między urzędami skarbowymi i przedsiębiorcami.

Konkurs jako ogólnopolskie niekomercyjne przedsięwzięcie przeprowadzono po raz pierwszy w 2003 r. Coroczne wyróżnienia są wyrazem uznania przedsiębiorców dla jakości pracy urzędów skarbowych, a tym samym dla umiejętności i kompetencji pracowników Krajowej Administracji Skarbowej.

Zasady konkursu

Przedsiębiorcy wybierają najlepiej ich zdaniem funkcjonujące urzędy skarbowe w kraju. W tym celu wypełniają ankiety, w których oceniają jakość obsługi w urzędach oraz łatwość komunikacji i kompetencje pracowników. Formularz ankietowy dostępny jest na stronie BCC (link otwiera nowe okno w innym serwisie). Wypełnione i podpisane ankiety przedsiębiorcy przesyłają do Kanclerza Loży Regionalnej BCC. Adresy poszczególnych Lóż znajdują na stronie BCC (link otwiera nowe okno w innym serwisie). Te urzędy skarbowe, które zdobędą największą liczbę punktów w ankietach, otrzymają tytuł „Urzędu Skarbowego Przyjaznego Przedsiębiorcy”. Prawo używania tytułu przysługuje przez 1 rok, do czasu rozstrzygnięcia następnej edycji konkursu.

Cele konkursu

Założeniem wspólnego przedsięwzięcia jest tworzenie przyjaznej atmosfery między urzędami skarbowymi a przedsiębiorcami, zachęcanie przedsiębiorców do rzetelnego i terminowego rozliczania się z podatków, tworzenie atmosfery wzajemnej życzliwości i akceptacji poprzez lepsze poznanie praw i obowiązków obu stron oraz uwarunkowań, które towarzyszą działalności urzędów i przedsiębiorstw, upublicznianie i promocja wysokich standardów obsługi klienta osiągniętych przez wyróżnione jednostki KAS, upowszechnianie dobrych praktyk w urzędach skarbowych na terenie całego kraju, wzmacnianie pozytywnego wizerunku urzędu skarbowego i jego pracowników.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 25 czerwca 2019 r.

Szczegółowe informacje, w tym regulamin, ankieta i harmonogram, są dostępne na stronie internetowej Business Centre Club (link otwiera nowe okno w innym serwisie).

Deklaracja współpracy między MF a BCC w 2019 r.pdf ( 93 KB )

(IAS Olsztyn)