Warmia i Mazury

Silne wsparcie dla społeczności wiejskich

Ponad 30 mln euro trafi wkrótce do Lokalnych Grup Działania z województwa warmińsko-mazurskiego. Środki, które pochodzą z nowej perspektywy funduszy unijnych,  posłużą do realizacji strategii rozwoju, opracowanych przez lokalne społeczności.

W czwartek 21 grudnia w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie zostały podpisane umowy na realizację Lokalnych Strategii Rozwoju. Z przedstawicielami tych organizacji umowy podpisali marszałek Marcin Kuchciński i wicemarszałek Sylwia Jaskulska.

– Samorząd województwa warmińsko-mazurskiego od blisko 20 lat uczestniczy we wdrażaniu programów unijnych na rozwój obszarów wiejskich, mających wpływ na stan całego regionu i poprawę jakości życia środowisk lokalnych – mówi marszałek Marcin Kuchciński. – Dzięki środkom finansowym z budżetu Unii Europejskiej w ramach Wspólnej Polityki Rolnej mieszkańcy naszego województwa, w szczególności z obszarów wiejskich, mogą m.in. założyć własną działalność gospodarczą, rozwijać dotychczasową działalność, zadbać o zachowanie dziedzictwa lokalnego czy promować walory obszaru zamieszkania, w tym produkty lub usługi lokalne.

Realizacja Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 kończy się w połowie przyszłego roku, a kontynuacja działań, w tym LEADERA odbywać się będzie poprzez wdrażanie Planu Strategicznego Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027. Z tych środków będą finansowane Lokalne Strategie Rozwoju.

Wybrane strategie, bazując na aktywizacji społecznej i przy wykorzystaniu miejscowych zasobów, pozwolą na wsparcie różnorodnych aktywności, określonych przez Lokalne Grupy Działania. Szczególne wsparcie trafi na:

– rozwój przedsiębiorczości, w tym rozwoju biogospodarki lub zielonej gospodarki, podejmowanie pozarolniczej działalności gospodarczej przez osoby fizyczne, rozwijanie pozarolniczej działalności gospodarczej, rozwijanie przedsiębiorstw społecznych,

– rozwój pozarolniczych funkcji gospodarstw rolnych w szczególności w zakresie: gospodarstw agroturystycznych, zagród edukacyjnych, gospodarstw opiekuńczych,

– rozwój współpracy w ramach krótkich łańcuchów żywnościowych,

– poprawę dostępu do usług dla lokalnych społeczności,

– przygotowanie koncepcji inteligentnej wsi,

– poprawę dostępu do małej infrastruktury publicznej,

– kształtowanie świadomości obywatelskiej.

Lista Lokalnych Grup Działania i przyznane wsparcie:

 1. „Warmiński Zakątek” – 3 662 500 euro,
 2. „Ziemia Lubawska“ – 2 762 500 euro,
 3. „Barcja” – 1 562 500 euro,
 4. „Wielkie Jeziora Mazurskie”- 2 162 500 euro,
 5. „Brama Mazurskiej Krainy” – 3 662 500 euro,
 6. „Lider w EGO” – 3 062 500 euro,
 7. „Południowa Warmia” – 3 062 500 euro,
 8. „Partnerstwo Północnej Warmii i Wysoczyzny Elbląskiej” – 2 162 500 euro,
 9. „Mazurskie Morze” – 3 062 500 euro,
 10. Stowarzyszenie Kraina Drwęcy i Pasłęki – 2 462 500 euro,
 11. Stowarzyszenie Łączy Nas Kanał Elbląski – 3 062 500 euro.

Lista Lokalnych Grup Działania i przyznane wsparcie

(wwim)

error: Nie kopiuj!!!