AktualnościHALO MORĄG

Sklepy Biedronka w Morągu nie będą czynne całodobowo

Sieć Biedronka zapowiedziała najpierw, że od dzisiaj (07.04 br.) jej sklepy będą czynne całodobowo, również te w Morągu. Jest jednak jeden problem, Rada Miejska w Morągu w uchwale z 2005 roku zdecydowała, że sklepy detaliczne na terenie gminy mogą być czynne codziennie od godz. 5.00 do 24.00. Jak informuje nas morąski samorząd sieć zna treść uchwały. Później zweryfikowała swoje stanowisko, że „morąskie placówki w dniach 7-10 kwietnia br. będą funkcjonować w godzinach 05:00 -24.00„.

Jak udało się nam ustalić, straż miejska może nałożyć na sklep mandat w przypadku złamania przepisów uchwały z dnia 26 stycznia 2005 r. w sprawie określenia dni i godzin otwierania i zamykania placówek handlu detalicznego, zakładów gastronomicznych i zakładów usługowych dla ludności na terenie Gminy Morąg., która mówi:  na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 – teks jednolity z późniejszymi zmianami) oraz art. XII § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Przepisy wprowadzające Kodeks Pracy (Dz. U. Nr 24, poz. 142 z późniejszymi zmianami) Rada Miejska w Morągu uchwała, co następuje: § 1. 1. Określa się następujące dni i godziny otwierania i zamykania placówek handlu detalicznego, zakładów gastronomicznych i zakładów usługowych, które mogą być czynne: 1) placówki handlu detalicznego – we wszystkie dni tygodnia nie wcześniej niż od godz. 5.00 i nie później niż do godz. 24.00, 2) zakłady gastronomiczne – we wszystkie dni tygodnia całą dobę, 3) zakłady usługowe dla ludności – we wszystkie dni tygodnia nie wcześniej niż od godz. 6.00 i nie później niż do godz. 22.00. 2. Zasady określone w ust. 1 nie dotyczą: – stacji paliw, – aptek, – usług w zakresie ochrony zdrowia, – usług bankowych, – usług hotelowych, – usług komunalnych, które mogą być czynne we wszystkie dni tygodnia całą dobę. § 2.Przedsiębiorcy prowadzący działalność wymienioną w § 1 obowiązani są do wywieszenia na drzwiach wejściowych placówki informacji dotyczącej dni i godzin otwarcia i zamknięcia placówki.  Sklep taki może także stracić koncesję na alkohol.

Na stanowisko sieci nie trzeba było długo czekać. Otrzymaliśmy e-mail z biura prasowego, gdzie Magdalena Umińska-Kowalkowska, starszy menedżer sprzedaży w sieci Biedronka, odpowiedzialna m.in. za sklepy tej sieci w Morągu informuje, że: – Sieć Biedronka reaguje na zmiany ogłaszane przez polski rząd w związku z aktualną sytuacją. Dlatego sklepy sieci Biedronka wydłużyły godziny otwarcia. Wszystko po to, by klienci mogli dokonać przedświątecznych zakupów żywności, nawet przy nowych niższych limitach osób w placówkach handlowych. Respektujemy zawsze także przepisy niższego szczebla. Placówki Biedronka w Morągu: przy ul. Jagiełły 1, przy ul. Dworcowej 11A i przy ul. Wróblewskiego 1 w dniach 7-10 kwietnia br. będą funkcjonować w godzinach 05:00 -24.00.

(red.)

error: Nie kopiuj!!!