AktualnościHALO MORĄGWarmia i Mazury

SKORZYSTAJ Z APLIKACJI KMZB I ZGŁOŚ MIEJSCE PRZEBYWANIA OSÓB BEZDOMNYCH

Zimą mrozy mogą być powodem poważnych wychłodzeń organizmu lub nawet zamarznięć dlatego ostródzcy policjanci przypominają, aby nie pozostawać obojętnym na los osób potrzebujących. Dzięki możliwości naniesienia na Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa informacji dotyczącej bezdomności policjanci trafiają do osób samotnych i bezdomnych, aby sprawdzić, czy potrzebują pomocy.

Okres zimowy jest szczególnie niebezpieczny dla osób bezdomnych oraz pozostających przy niskich temperaturach poza miejscem zamieszkania. Bardzo często są to osoby, które ze względu na stan upojenia alkoholowego lub nieporadność życiową nie są w stanie same zadbać o swoje bezpieczeństwo. Osobom takim należy udzielić pomocy informując o miejscach noclegowych lub powiadomić odpowiednie służby, które od lat podejmują czynności w ramach działań podejmowanych na rzecz osób bezdomnych.

Jak co roku, gdy następuje ochłodzenie a temperatury na zewnątrz spadają blisko zera lub poniżej, policjanci ZPI oraz dzielnicowi podczas patroli zwracają większą uwagę na miejsca, gdzie mogą szukać schronienia osoby bezdomne. Są to zazwyczaj pustostany, ogródki działkowe, altanki. Aby się rozgrzać bardzo często bezdomni w takich miejscach rozpalają ogniska, co może skutkować pożarem bądź zaczadzeniem. Policjanci każdego roku monitorują sytuację tych osób. Sami oferują pomoc każdemu, kto jej potrzebuje – odnajdując takie osoby zawsze proponują przewiezienie ich do ośrodków, w których jest ciepło, gdzie mogą zjeść ciepły posiłek i przespać się w normalnych warunkach.

Każdego roku w sezonie zimowym odnotowuje się przypadki zgonów osób, szczególnie bezdomnych i samotnych, których przyczyną jest nadmierne wychłodzenie organizmu. Powodem zagrożenia ich życia bywa nie tylko ujemna temperatura, ale także pożar lub zatrucie tlenkiem węgla.

Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa (KMZB) jest mobilnym narzędziem, które ma realny wpływ na poprawę naszego bezpieczeństwa.

Dzięki tej aplikacji możemy również pomagać. Pamiętajmy, że w katalogu dostępnych zagrożeń prócz tych, które dotykają nas bezpośrednio, są również takie, które mogą mieć wpływ na zdrowie i życie innych osób. Wśród tych zagrożeń wyróżnić można kategorię „bezdomność”.

Pozwala ona wskazać użytkownikom miejsca przebywania osób bezdomnych, potrzebujących pomocy. Znacznik ten staje się szczególnie ważny w okresie zimowym. Panujące warunki atmosferyczne, jak również prognozy pogody na najbliższe dni nie są optymistyczne. Pamiętajmy także o osobach samotnych, chorych, jak i nieporadnych życiowo. Jeden telefon, jedno kliknięcie – tak niewiele trzeba, aby pomóc.

Policja apeluje o to, aby nie być obojętnym na cudzą krzywdę. Nie przechodźmy obojętnie obok człowieka, któremu grozi zamarznięcie. Informujmy Policję lub instytucje pomocowe o osobach, które takiej pomocy potrzebują. Jeden telefon może uratować czyjeś życie.

(KPP Ostróda)

error: Nie kopiuj!!!