Warmia i Mazury

Skuteczniejsza pomoc w nagłych wypadkach

W Wojewódzkim Specjalistycznym Szpitalu Dziecięcym w Olsztynie zainaugurowano Centrum Urazowego dla Dzieci. W uroczystościach uczestniczyli m.in. marszałek województwa Gustaw Marek Brzezin oraz wicemarszałek Marcin Kuchciński.

Mieszkańcy województwa warmińsko-mazurskiego zyskali specjalistyczny ośrodek z pełnym zapleczem diagnostycznym, który zapewnia kompleksowe leczenie ciężkich, mnogich i wielonarządowych obrażeń u osób poniżej 18 roku życia.

Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy w Olsztynie został zakwalifikowany przez Ministerstwo Zdrowia do utworzenia takiego Centrum jako jeden z 12 ośrodków w kraju.

W ramach projektu rozbudowano szpital o łącznej powierzchni ok. 800 m kw. oraz doposażenie w specjalistyczny sprzęt medyczny. Rozbudowa szpitala ruszyła w połowie 2018 roku.

Centrum Urazowe dla Dzieci to przede wszystkim szybsza i skuteczniejsza pomoc w nagłych wypadkach, które dotykają osoby poniżej 18 roku życia. Szpital posiada w gotowości na przyjęcie pacjenta z urazem salę operacyjną i stanowisko intensywnej terapii wraz ze stosownym do urazu wyposażeniem.

W placówce funkcjonuje zespół specjalistów w celu wczesnej interwencji w stanie zagrożenia życia i wsparcie konsultacyjne w oddziałach oraz specjalistów prowadzących kontynuację terapii i leczenia do uzyskania sprawności.

Cała inwestycja kosztowała ponad 11 mln zł, z czego blisko 9,5 mln pochodzi z Funduszy Europejskich.

(wwim)

error: Nie kopiuj!!!