Warmia i Mazury

Ślubowanie nowych policjantów z Warmii i Mazur

„Służyć wiernie Narodowi, chronić ustanowiony Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej porządek prawny, strzec bezpieczeństwa Państwa i jego obywateli, nawet z narażeniem życia” ślubowało 36 policjantów. Było to trzecie na Warmii i Mazurach ślubowanie policjantów w tym roku.

W 2020 roku pandemia utrudniła wiele spraw. Również proces rekrutacji do Policji oraz prowadzenia szkoleń. Wszyscy jednak adaptujemy się do warunków, w jakich jesteśmy zmuszeni funkcjonować. Dzięki temu możliwe jest przyjmowanie do służby nowych policjantów, prowadzenie niezbędnych szkoleń i wysyłanie do służby osób przygotowanych do udzielania pomocy i ścigania przestępców. W 2020 roku we wrześniu grono nowo przyjętych do służby powiększyło się o 36 osób. To 27 policjantów i 9 policjantek, którzy po przebytym szkoleniu zasilą swoimi siłami jednostki w OPP w Olsztynie, KMP w Olsztynie, KMP w Elblągu, KPP w Kętrzynie, KPP w Ostródzie, KPP w Szczytnie, KPP w Lidzbarku Warmińskim, KPP w Nidzicy, KPP w Nowym Mieście Lubawskim, KPP w Piszu i KPP w Węgorzewie.

W tym ważnym dla nich momencie, świadkami ich pierwszej tak doniosłej chwili w policyjnym mundurze, byli: nadinsp. Tomasz Klimek Komendant Wojewódzki Policji w Olsztynie, Aleksander Socha Wicewojewoda Warmińsko-Mazurski, nadkom. Sławomir Koniuszy Przewodniczący ZW NSZZP w Olsztynie, gospodarz miejsca ślubowania mł. insp. Zbigniew Kowalski Dowódca Oddziału Prewencji Policji w Olsztynie oraz komendanci jednostek miejskich i powiatowych w garnizonie warmińsko-mazurskim, a także przedstawiciele lokalnych mediów.

Szef warmińsko-mazurskich policjantów witając nowo przyjętych funkcjonariuszy podkreślił, że służba to coś więcej niż praca:

„Słowa roty ślubowania będą wam, towarzyszyć przez cały okres służby oraz poza nią”

Wicewojewoda Warmińsko-Mazurski Aleksander Socha docenił decyzję nowych funkcjonariuszy:

„Dziękuję za wyrażenie woli wstąpienia w szeregi Policji. Słowa roty są bardzo ważne i należy je wypełniać”

Niestety ze względów sanitarnych, w celu zapewnienia bezpieczeństwa wszystkim uczestnikom ślubowania, odbyło się ono bez szerokiego grona gości i bliskich ślubujących policjantów.

Aktualnie w garnizonie warmińsko-mazurskiej policji służbę pełni 3493 policjantów. Do obsadzenia pozostają 193 wakaty. Rekrutacja do służby jest prowadzona w trybie ciągłym. Kolejne przyjęcia do służby planowane są na listopad i grudzień.

Osoby zainteresowane wstąpieniem do służby zachęcamy do odwiedzenia naszej strony internetowej i zapoznania się z warunkami rekrutacji.

https://warminsko-mazurska.policja.gov.pl/ol/praca-w-policji/rekrutacja-do-sluzby-w/dobor-do-policji/491,Dobor-do-Policji.html

(KWP Olsztyn)

error: Nie kopiuj!!!