Służby wizytowały największy obóz harcerski w powiecie ostródzkim

Nieopodal Pól Bitwy pod Grunwaldem ulokowany jest tradycyjnie największy obóz harcerski w powiecie ostródzkim. Harcerze jak co roku zakładają obóz na tydzień przed inscenizacją Bitwy pod Grunwaldem. W tym roku wypoczywa,  w tym miejscu 1100 harcerzy z Warmii i Mazur oraz Śląska.

Zgodnie z wytycznymi Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej, strażacy z pionu kontrolno – rozpoznawczego PSP wizytują obozy na terenie kraju.  Funkcjonariusze ostródzkiej KP PSP, policji, stacji sanitarno –  epidemiologicznej wizytowali 10 lipca obóz harcerski pod Grunwaldem. Tym razem oprócz sprawdzenia wszystkich wymogów prawnych, między innymi dróg ewakuacyjnych i zabezpieczeń przeciwpożarowych, przeprowadzona została próbna ewakuacja obozu. Komendantka obozu otrzymała informację ze stanowiska kierowania komendanta powiatowego w Ostródzie, że wpłynął alert pogodowy. Prognoza przewidywała, że w ciągu kilkunastu minut nad teren obozu nadciąga nawałnica, której towarzyszy huraganowy wiatr. Zgodnie z zasadami opracowanymi i podpisanymi przez organizacje harcerskie i Komendanta Głównego PSP, komendantka zarządziła ewakuację obozowiska. Rozległ się alarm ewakuacyjny i  kadra obozowa rozpoczęła realizację zadania. Każda grupa z wydzielonego sektora w sposób zorganizowany udała się w miejsce wyznaczonej zbiórki ewakuacyjnej. Przebiegało to w bardzo sprawny sposób. Już po 7 minutach od alarmu cała 1100 osobowa brać harcerska stała w miejscu bezpiecznym. Ponadto harcerze sprawdzili się we współpracy z PSP i Policją, w przypadku zdarzenia o charakterze medycznym. Po alarmie strażacy i policjanci przeprowadzili pogadankę na temat bezpiecznego wypoczynku. Takie wizytacje służb odbywają się w każdym obozie harcerskim. Służby sprawdzają poziom bezpieczeństwa wypoczywających dzieci oraz przygotowanie miejsc obozowych i kadry na wypadek sytuacji zagrożenia. Bardzo nas cieszy, że największy obóz harcerski działa tak sprawnie, a poziom wiedzy i wyszkolenia harcerzy z zakresu ewakuacji jest na medal.

(kpt. Grzegorz Różański/ fot. mł. asp. Arkadiusz Stępka)