Specjalistyczna grupa nurkowa doskonaliła swoje umiejętności

Specjalistyczna Grupa Ratownictwa Wodno – Nurkowego „Ostróda”, odbyła obóz kondycyjno – doskonalący w miejscowości Błaskowizna, w województwie podlaskim.

Nieprzypadkowo nurkowie z Komendy Powiatowej PSP w Ostródzie wybrali Jezioro Hańcza jako miejsce do treningu. W tym roku tematem wiodącym na obozie było nurkowanie na dużych głębokościach.  Dlatego najgłębsze jezioro w Polsce do tego doskonale się nadawało. Ostródzcy strażacy mają uprawnienia do nurkowania do głębokości 30 metrów. Właśnie na 30 metrach pod wodą wykonywali szereg zadań. Specjalizacja nurkowa jest niezwykle wymagająca i niebezpieczna. Konieczne jest ciągłe szkolenie i ćwiczenie umiejętności. Dlatego między innymi każda tego typu grupa w Państwowej Straży Pożarnej raz w roku musi odbyć taki obóz. Strażak, aby mógł być członkiem specjalistycznej grupy wodno – nurkowej, musi odbyć kurs i zdać egzamin państwowy. Ponadto zdobywanie kolejnych, wyższych uprawnień wiąże się z odpowiednią ilością godzin pod wodą, gdzie strażak wykonuje różnego rodzaju zadania.

(kpt. Grzegorz Różański/ fot. mł. asp. Marek Waszkiewicz)