Specjalistyczna poradnia dla młodych sportowców

Od 1 kwietnia 2019 roku w Wojewódzkim Specjalistycznym Szpitalu Dziecięcym w Olsztynie działa Poradnia Medycyny Sportowej.

Poradnia Medycyny Sportowej jest adresowana do stowarzyszeń i klubów sportowych oraz szkół i klas o profilu sportowym. Dotyczy osób uprawiających sport lub zamierzających uprawiać w ramach wymienionych organizacji.

Ze świadczeń udzielanych w poradni mogą korzystać dzieci i młodzież do 21. roku życia oraz zawodnicy pomiędzy 21 a 23 rokiem życia.
W poradni wydawane są orzeczenia lekarskie o braku przeciwwskazań do uprawiania danej dyscypliny sportowej (orzecznictwo kwalifikacyjne).

Porada obejmuje: badania ogólne, specjalistyczne i diagnostyczne (m. in. ekg, badania radiologiczne kręgosłupa, badanie spirometryczne, test wysiłkowy, pomiary antropometryczne z analizą składu ciała, badanie moczu, morfologia krwi, badanie okulistyczne i ortopedyczne, konsultację otolaryngologiczną i neurologiczną, przegląd stomatologiczny). Oferuje ponadto pełną diagnostykę i konsultacje lekarzy specjalistów w zależności od potrzeb. Świadczenia wykonywane są bezpłatnie w ramach ubezpieczenia w NFZ (wymagane jest skierowanie od lekarza rodzinnego).

Miejsce przyjęć: Gabinet nr 30 (parter Pawilonu Rehabilitacyjnego Szpitala Dziecięcego w Olsztynie), ul. Żołnierska 18 a, tel. do poradni: 89 539 32 36

Rejestracja: Tel. 89 539 32 32 lub za pośrednictwem linku “Szybka rejestracja” lub “ePortal Pacjenta” na stronie internetowej szpitala (www.wssd.olsztyn.pl) lub drogą mailową: rejestracja@wssd.olsztyn.pl

Godziny przyjęć:
Poniedziałki i czwartki – w godz. 14-18
Piątki – w godz. 8-12

(wwim)