Specjalistyczny sprzęt dla lotniska w Szymanach

W Warmińsko-Mazurskim Urzędzie w Olsztynie miało miejsce przekazanie dyrekcji lotniska w Szymanach sprzętu do transportu pacjentów zakaźnych.  

W ramach umowy użyczenia podpisanej pomiędzy Skarbem Państwa a Warmia i Mazury Sp z o.o. dla Portu Lotniczego w Szymanach, z przeznaczeniem do zabezpieczenia ewentualnych zdarzeń kryzysowych związanych z pojawieniem się chorób zakaźnych wśród osób korzystających z Portu, przekazany został następujący asortyment:

  1. Komora Bio–Bag do transportu chorych (z zestawem filtrów P3)
  2. Indywidualne zestawy ochrony biologicznej – 40 sztuk,
  3. Maseczki jednorazowe – 300 sztuk,
  4. Fartuchy jednorazowe – 300 sztuk,
  5. Spodenki jednorazowe – 300 sztuk,
  6. Staniki jednorazowe – 150 sztuk,
  7. Ochraniacze na buty jednorazowe – 600 sztuk,
  8. Koce termiczne – 300 sztuk.

Łączna wartość środków trwałych i wyposażenia użyczonego na potrzeby działań Portu Lotniczego w Szymanach to ok. 26.000 zł.

Użyczony sprzęt ma zwiększyć możliwości operacyjne lotniska w przypadku zaistnienia zdarzeń o charakterze kryzysowym, głównie pod kątem epidemicznym. To także realizacja wniosków wynikających z przeprowadzonych w roku ubiegłym ćwiczeń.

Umowę podpisali: Wicewojewoda Warmińsko-Mazurski Sławomir Sadowski i Prezes Zarządu Spółki Warmia i Mazury Sp. z o.o. Tomasz Kądziołka.

(UW Olsztyn)

https://twitter.co/MediagroupinfoP

https://www.facebook.com/MediaGroupInfo/