Warmia i Mazury

Spędź weekend w naszych parkach krajobrazowych

Od 7 do 9 października 2022 roku odbędzie się IX. edycja Dni Otwartych Funduszy Europejskich. Do akcji włączyły się również parki krajobrazowe z Warmii i Mazur.

Akcja DOFE jest częścią szerszej kampanii #EUinmyregion, prowadzonej przez Komisję Europejską.

Pozwala ona bliżej poznać różnorodność projektów realizowanych z pomocą  dotacji unijnych.

Z tej okazji parki krajobrazowe z województwa warmińsko-mazurskiego zapraszają do wspólnego świętowania. Obecnie znajduje się osiem parków krajobrazowych (sześć z nich jest pod zwierzchnictwem samorządu województwa): Mazurski Park Krajobrazowy, Welski Park Krajobrazowy, Park Krajobrazowy Puszczy Rominckiej, Park Krajobrazowy Wysoczyzny Elbląskiej oraz Zespół Parków Krajobrazowych, w którego skład wchodzą Park Krajobrazowy Pojezierza Iławskiego i Park Krajobrazowy Wzgórz Dylewskich.

Park krajobrazowy obejmuje obszar chroniony ze względu na wartości przyrodnicze, historyczne i kulturowe oraz walory krajobrazowe w celu zachowania, popularyzacji tych wartości w warunkach zrównoważonego rozwoju. Oprócz ochrony najcenniejszych walorów krajobrazowych i przyrodniczych oraz wartości historycznych i kulturowych mają za zadanie szerzyć edukację ekologiczną, równocześnie zapewniając rozwój turystyki i rekreacji na ich terenie, a wszystko to w duchu zrównoważonego rozwoju.

Dodatkowo w ramach projektu „Podniesienie standardu bazy technicznej i wyposażenia parków krajobrazowych województwa warmińsko-mazurskiego” na terenach parkowych powstały inwestycje dofinansowane ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2014-2020.

Wszystkie atrakcje są bezpłatne, choć na niektóre obowiązują zapisy.

SZCZEGÓŁY:

– 8.10.2022 w Parku Krajobrazowym Puszczy Rominckiej „Dzień otwarty Romintarium” a w tym zwiedzanie ogrodu, gry terenowe, ognisko – ZOBACZ WIĘCEJ
– 8.10.2022 w Parku Krajobrazowym Wysoczyzny Elbląskiej impreza rodzinna „Tajemnicze Kadyny” a w tym gra terenowa – ZOBACZ WIĘCEJ
– 8.10.2022 w Welskim Parku Krajobrazowym gra terenowa „Poszukiwacze skarbów nad Jeziorem Kiełpińskim” – ZOBACZ WIĘCEJ
– 7 i 8.10.2022 w Mazurskim Parku Krajobrazowym „Przyroda Mazur w pigułce” a w tym zwiedzanie ekspozycji przyrodniczej i warsztaty decoupagu – ZOBACZ WIĘCEJ
– 7 i 9.10.2022 w Zespole Parków Krajobrazowych Pojezierza Iławskiego i Wzgórz Dylewskich „Weekend z przyrodą w Jerzwałdzie” a w tym quest przyrodniczy po ekspozycji edukacyjnej oraz warsztaty papieru czerpanego – ZOBACZ WIĘCEJ

(wwim)

 

error: Nie kopiuj!!!