Spisy członków izby rolniczej uprawnionych do głosowania

Informacja Burmistrza Morąga w sprawie wyłożenia do publicznego wglądu członków izby rolniczej uprawnionych do udziału w głosowaniu w wyborach do rad powiatowych izby rolniczej Urząd Miejski w Morągu uprzejmie informuje, że w dniach od 17 czerwca 2019 roku do 24 czerwca 2019 roku w godzinach pracy urzędu tj. od 7:00 do 15:00, w pokoju Nr 28 Urzędu Miejskiego w Morągu będą udostępnione do publicznego wglądu spisy członków izby rolniczej uprawnionych do udziału w głosowaniu w wyborach do rad powiatowych izby rolniczej.

Ogłoszenie Okręgowej Komisji Nr 97 w Morągu o terminach dyżurów członków dla przyjmowania zgłoszeń kandydatów na członków Rady Powiatowej Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej

Ogłoszenie o dyżurach (PDF, 311.4 KiB)

(UM Morąg)