AktualnościHALO MORĄGWieści z ratusza

Spółka proponuje nadanie nazw ścieżkom i alejom w ośrodkach wypoczynkowych

Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o.  w Morągu realizuje swoje zadania mając na uwadze poprawę estetyki oraz zapewnienie bezpieczeństwa. Ze szczególnym nasileniem, zadania te wykonywane są w okresie wiosennym -przed sezonem turystycznym.

– Najważniejszym zagadnieniem jest bowiem podnoszenie poziomu bezpieczeństwa wszystkim użytkownikom, zarówno osobom kąpiącym się w zbiornikach wodnych jak i uprawiającym sporty wodne, czy wędkującym. Jest to możliwe dzięki współpracy wszystkich służb, umacnianiu świadomości społecznej oraz wzajemnej pomocy. Działania te mają na celu również stworzenie marki miejsca, aby zachęcić ludzi do przyjazdu. Wciąż jesteśmy zdani na krótki sezon, dlatego należy wiele czynić, aby go systematycznie wydłużać. Służą temu dostępne miejsca gastronomiczne, hotelowe, które urozmaicają ofertę oraz umożliwią pobyt i odpoczynek przez dłuższy czas. Mając powyższe na uwadze proponujemy w celu ułatwienia orientacji turystów na terenie półwyspu Kretowiny nadanie nazw ścieżkom i alejom – mówi Marek Goljanek, prezes Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o.  w Morągu.

  1. Systematycznym usuwaniu wszelkich nieczystości w celu zapewnienia porządku i czystości na ulicach, chodnikach i parkingach obsługiwanych przez przedsiębiorstwo.
  2. Wykonaniu generalnych porządków po okresie zimowym, m.in. wiosenne akcje Sprzątania Warmii i Mazur — przeprowadzone ze szkołami, zarówno na terenie miasta jak i gminy, jest to porządkowanie terenów z drobnych zanieczyszczeń komunalnych po okresie zimowym.
  3. Poprawie estetyki parku rekreacyjno-wypoczynkowego (naprawa i pomalowanie ławek, sprzątanie alejek).
  4. Czyszczeniu i pomalowaniu słupów reklamowych.
  5. Oczyszczeniu i pomalowaniu wiat na przystankach PKS.
  6. Usuwaniu nieczystości i zapewnieniu porządku na terenie cmentarzy.

W ramach bieżącego utrzymania czystości morąska spółka wykonuje prace:

— utrzymanie porządku i czystości poprzez systematyczne usuwanie wszelkich nieczystości na administrowanych terenach,

— usuwanie nieczystości z koszy ulicznych,

— dyżury w sobotę w celu zapewnienia czystości na ulicach i chodnikach na terenie naszego miasta oraz dodatkowe opróżnianie koszy ulicznych,

— wykaszanie terenów zielonych —  wg potrzeb i wskazań Urzędu Miejskiego

Schronisko dla zwierząt:

— organizowanie miejsc hotelowych dla zwierząt (każdy mieszkaniec może umieścić zwierzę na pobyt czasowy kontakt: – e-mail: biuro@schroniskomorąg.pl – strona: www. schroniskomorag.pl, pomorag.pl.

Półwysep Kretowiny i plaża Bogaczewo:

Przedsiębiorstwo będąc odpowiedzialnym za zarządzanie kąpieliskami, dbając o bezpieczeństwo i komfort użytkowników podejmuje wszelkie starania, aby miejsca te spełniały wszystkie wymogi formalne i były jak najlepiej dostępne dla przyszłych odwiedzających.

Działania te obejmują:

— przeglądy i stała poprawa infrastruktury,

— zapewnienie utrzymania czystości i porządku,

— wymianę zużytych drewnianych elementów mola na nowe,

— konserwację mola głównego impregnatem do drewna oraz pomalowanie barierek zabezpieczających,

— prace porządkowe na plaży (oczyszczenie) i dowiezienie piasku,

— oczyszczenie dna jeziora w bezpośrednim sąsiedztwie mola,

— likwidacje „dzikich wysypisk”,

— naprawę i impregnację ławek,

— zapewnienie bezpieczeństwa kąpiącym się w rejonie mola i plaży – zapewnią ratownicy zatrudnieni w okresie od 1 lipca do 31 sierpnia wyposażeni w sprzęt ratowniczy i łodzie ratownicze,

— prace porządkowe na parkingach (odnowienie znaków poziomych, wykoszenie poboczy),

— na bieżąco obcinanie suchych drzew, cięcia sanitarne oraz uprzątniecie powalonych drzew,

— czyszczenie tablic i znaków na terenie ośrodków,

— na bieżąco usuwanie nierówności na drogach gruntowych poprzez profilowanie, plantowanie oraz likwidację zastoisk wody i uzupełnianie kamieniem (klińcem),

— odnowienie szaletu publicznego, prace te prowadzone są w oparciu o zapisy obowiązujących umów lub zleceń jednorazowych.

 (red.)

error: Nie kopiuj!!!