Spotkanie informacyjne: gospodarka wodno-ściekowa

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich zaprasza na bezpłatne spotkanie informacyjne adresowane do podmiotów zainteresowanych pozyskaniem wsparcia w ramach Osi 5 Środowisko przyrodnicze i racjonalne wykorzystanie zasobów Działania 5.1 „Gospodarka wodno-ściekowa” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014–2020.

Wydarzenie skierowane jest do przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego ich związków i stowarzyszeń, jednostek organizacyjnych JST, przedsiębiorstw oraz podmiotów świadczących usługi wodno-ściekowe w ramach obowiązków własnych gmin.

Spotkanie odbędzie się 12 lutego 2019 roku (w godzinach 10.00-13.00) w Hotel Park w Olsztynie (al. Warszawska 119). Zgłoszenia przyjmowane są do 7 lutego 2019 roku (do godz. 14).

Szczegółowe informacje

Więcej informacji:
Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Olsztynie
tel. 89 512 54 82/83/84/85/86
email: gpiolsztyn@warmia.mazury.pl
(wwim)