Spotkanie informacyjne i bezpłatne szkolenia nt. „konkursu żłobkowego” RPO

Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie ogłosił dziś konkurs wniosków na tworzenie miejsc opieki w formie żłobków, klubów dziecięcych oraz instytucji dziennego opiekuna. Dla zainteresowanych konkursem odbędą się spotkanie informacyjne i szkolenia.

Wnioski w ogłoszonym konkursie w ramach Działania 10.4 RPO WiM na tworzenie miejsc opieki w formie żłobków, klubów dziecięcych oraz instytucji dziennego opiekuna będzie można składać od 5 do 15 kwietnia 2019 roku.

Wojewódzki Urząd Pracy informuje, że 13 marca 2019 r. zorganizuje spotkanie informacyjne w Olsztynie. Na spotkaniu omówione zostaną założenia konkursu, wyjaśnione kwestie wątpliwe oraz bedzie można uzyskać odpowiedzi na pytania.

Spotkanie odbędzie się w godzinach od 10.00 do 13.00 w Eranova przy Alei. Obrońców Tobruku 3.

W kolejnym tygodniu WUP zorganizuje również bezpłatne szkolenia z zakresu opracowania wniosku na konkurs. Szkolenia odbędą się w terminach:

18 marca 2019 r. w Olsztynie5 wolnych miejsc

19 marca 2019 r. w Elblągu9 wolnych miejsc

20 marca 2019 r. w Giżycku 10 wolnych miejsc

Program szkoleń obejmie m.in. następujące zagadnienia:

Wprowadzenie do pracy w systemie LSI MAKS2

Opracowanie części merytorycznej wniosku

Zasada równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępność dla osób z niepełnosprawnościami

Kluczowe aspekty kwalifikowalności wydatków

Konstrukcja budżetu projektu

Zgłoszenia na spotkanie informacyjne i szkolenia proszę przesyłać na adres d.kalski@up.gov.pl

Zgłoszenia przyjmowane są do 11 marca 2019 r. do godziny 10.00

Liczba miejsc jest ograniczona.

Zwracamy uwagę, że w Działaniu 10.4 RPO WiM dotyczącym opieki żłobkowej zakontraktowaliśmy już około 65 % pieniędzy, które mamy do dyspozycji na lata 2014-2020. W przypadku dużego zainteresowania tegorocznym konkursem oraz dużej liczby pozytywnie ocenionych wniosków możemy zwiększyć alokację i podpisać umowy na kwotę wyższą, niż pierwotnie planowaliśmy. Taka sytuacja miała miejsce w 2018 roku, kiedy to alokacja na konkurs wynosiła ok. 9 mln zł, a wartość podpisanych umów przekroczyła 14 mln zł. Możliwe jest zatem, że w tym roku wykorzystamy wszystkie pieniądze i nie ogłosimy kolejnego konkursu żłobkowego w 2020 roku. Dlatego może być to ostatnia szansa na uzyskanie dofinansowania. Zachęcamy Państwa do udziału w tegorocznym konkursie.

(rowop)