Spotkanie informacyjne poświęcone konkursom FIO i PROO w 2020 r.

Wojewoda Warmińsko-Mazurski oraz Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego zapraszają organizacje pozarządowe na spotkanie, podczas którego będzie można zapoznać się z założeniami Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich oraz Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich, w tym z wymogami konkursów w 2020 roku.

W związku z finalizacją prac związanych z ogłoszeniem Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-2020, edycja na rok 2020 oraz planowanym w najbliższym czasie ogłoszeniem konkursu w ramach FIO, Wojewoda Warmińsko-Mazurski wraz z Narodowym Instytutem Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego, organizują spotkanie, podczas którego przedstawiciel Instytutu przedstawi założenia i zasady uczestnictwa w konkursie w ramach Funduszu Inicjatyw Obywatelskich w 2020 r. oraz przybliży założenia Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030 PROO i odpowie na Państwa pytania w tym zakresie.

Spotkanie odbędzie się 19 listopada 2019 r. o godzinie 11:00 w sali konferencyjnej nr 160 Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie, Al. Marszałka J. Piłsudskiego 7/9 (planowany czas trwania spotkania – od 1,5 do 2 godzin).

Prosimy o potwierdzenie udziału do 15 listopada 2019 r. na adres: magdalena.kuriata@uw.olsztyn.pl, bądź telefonicznie pod numerami: 89 523 26 05 lub 89 523 24 10 (nazwa organizacji, ilość osób).

(rowop)