Spotkanie informacyjno-konsultacyjne nt. ekonomii społecznej w Olsztynie

Departament Ekonomii Społecznej i Solidarnej w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej organizuje 21 maja w Olsztynie spotkanie, którego głównym celem będzie dyskusja nad systemem wsparcia ekonomii społecznej i modyfikacją Standardów OWES.

Spotkanie konsultacyjno-informacyjne adresowane jest do przedstawicieli Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej, Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym, Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej, podmiotów ekonomii społecznej i przedsiębiorstw społecznych z terenu województwa warmińsko-mazurskiego. W programie spotkania przewidziano następujące tematy:

ewolucja i przyszłość systemu wsparcia ekonomii społecznej, w szczególności Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej z perspektywy klientów OWES, kadry OWES i przedstawicieli regionalnych instytucji;

przegląd obowiązujących Standardów OWES i wypracowanie propozycji zmian;

badanie satysfakcji klientów OWES i badanie potrzeb PS – wnioski i rekomendacje;

wsparcie podmiotów reintegracyjnych przez OWES (tworzenie, animowanie współpracy z innym PES, określenie miejsca i roli w ścieżce zatrudniania osób zagrożonych wykluczeniem społecznym).

Organizator spotkania ma nadzieję, iż wspólna wymiana doświadczeń przedstawicieli różnych instytucji i podmiotów przyczyni się do wspólnego wypracowania wniosków i rekomendacji, tak aby usługi wsparcia ekonomii społecznej świadczone przez OWES, teraz i w przyszłości, najpełniej odpowiadały na potrzeby podmiotów ekonomii społecznej.

Tarmin i miejsce spotkania informacyjno-konsultacyjnego: Olsztyn – 21 maja 2019 r., Centrum Wdrażania i Promocji Innowacji w Olsztynie ul. Jagiellońska 91 A, godz. 10:00 – 16:00

Rejestracja na spotkania odbywa się za pośrednictwem formularza rejestracyjnego: https://bit.ly/2V1FW5V

Spotkania konsultacyjno-informacyjne  na zlecenie Departamentu Ekonomii Społecznej i Solidarnej organizuje Konsorcjum firm w składzie: Premium Outdoor Sp. z.o.o i Modart Outdoor Sp. z.o.o.

Osoby do kontaktu:

Premium Outdoor  – Dominika Gorgol, tel. 501-503-412, bok@premiumoutdoor.com.pl

Departament Ekonomii Społecznej i Solidarnej – Łukasz Niedźwiedzki, tel, 0-22 461-61-28

Spotkania konsultacyjno-informacyjne są realizowane  w ramach projektu pn. Zintegrowany system zapewnienia wysokiej jakości usług Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej, Działanie 2.9 Rozwój ekonomii społecznej Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

(rowop)