Spotkanie konsultacyjne nt. Funduszu Aktywni Obywatele w Ostródzie

Stowarzyszenie Inicjatyw Możliwych RzeczJasna zaprasza 9 lutego 2019 r. do Ostródy na spotkanie konsultacyjne w sprawie Funduszu Aktywni Obywatele. Będzie można podzielić się opinią, w jaki sposób Fundusz powinien działać, na jakie potrzeby odpowiadać, jaki inicjatywy wspierać.

Fundusz Aktywni Obywatele (Active Citizens Fund-National) jest jednym z jedenastu programów prowadzonych w Polsce ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweskiego Mechanizmu Finansowego w latach 2019-2024 i jednym z dwóch skierowanych wyłącznie do organizacji społecznych. Fundusz dysponować będzie budżetem 30 milionów euro na wsparcie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego w Polsce. Operatorem Funduszu krajowego jest konsorcjum złożone z 3 instytucji: Fundacji im. Stefana Batorego (lidera), Fundacji Pracownia Badań i Innowacji Społecznych „Stocznia” oraz Fundacji Akademia Organizacji Obywatelskich. W najbliższych miesiącach będą trwały prace zmierzające do uszczegółowienia koncepcji Funduszu, które zakończą się podpisaniem umowy między Biurem Mechnizmów Finansowych w Brukseli, zarządzającym programami EOG, a Operatorem Funduszu krajowego. Po podpisaniu umowy rozpoczną się przygotowania do uruchomienia pierwszego z konkursów dotacyjnych dla organizacji. Prawdopodobnie konkurs wystartuje jesienią 2019 roku.

Szczegóły dotyczące głównych założeń Funduszu i dokument stanowiący podstawę do dyskusji znajdują się na stronie: www.konsultacje.aktywniobywatele.org.pl

Stowarzyszenie Inicjatyw Możliwych RzeczJasna z Ostródy organizuje spotkania konsultacyjne, podczas którego będzie można wyrazić opinię na temat tego:

jak Fundusz może odpowiedzieć na wyzwania i potrzeby społeczeństwa obywatelskiego w Polsce,

jakie działania powinien wspierać, by osiągnąć oczekiwane rezultaty,

jak może uzupełnić istniejące źródła finansowania działań obywatelskich.

Spotkanie poprowadzą przedstawiciele Operatora Funduszu.

Wydarzenie odbędzie się 9 lutego 2019 r. w godzinach 11.00-14.00 w Centrum Użyteczności Publicznej, ul. Jana III Sobieskiego 9 w Ostródzie (Białe Koszary, budynek za Starostwem Powiatowym).

Ażeby wziąć udział w spotkaniu, należy zgłosić uczestnictwo poprzez formularz rejestracyjny https://goo.gl/forms/PZWVfovTwcISaDZn2

Udział w spotkaniu jest bezpłatny. Ponadto organizator dysponuje pewną pulą środków przeznaczonych na pokrycie kosztów podróży uczestników spoza Ostródy*. Potrzebę zwrotu kosztów podróży należy zgłosić w formularzu rejestracyjnym!

* Organizator może zwrócić koszty biletu pociągiem II klasy/PKS-em lub – w przypadku podróży samochodem – równoważność tej kwoty.

(rowop)